Warszawa - tablica pamięci żołnierzy AK Zgrupowania Radosław poległych w powstaniu warszawskim

Warszawa - tablica pamięci żołnierzy AK Zgrupowania Radosław poległych w powstaniu warszawskim

Położenie: ul. Freta 10, kościół pw. Jacka

Rok: 1 VIII 1984

Napis: ARMIA KRAJOWA/ POWSTANIE WARSZAWSKIE/ 1944/ ZGRUPOWANIE RADOSŁAW/ BÓG – HONOR – OJCZYZNA/ O. de B. SZTAB ODDZIAŁY KEDYWU/ KG AK/ BRYGADA DYWERSYJNA/ BRODA 53/ BATALIONY SZTURMOWE/ CZATA 49 MIOTŁA PARASOL PIĘŚĆ/ ZOŚKA PLUTON PANCERNY WACEK/ SAPERZY KOLEGIUM A ODDZIAŁ/ DYWERSJI KOBIECEJ DYSK/ KWATERMISTRZOSTWO ŁĄCZ-/ NOŚĆ ODDZIAŁ ŁĄCZNICZEK/ BOJOWYCH SŁUŻBA SANI-/ TARNA DUSZPASTERSTWO/ SZLAK BOJOWY ZGRUPOWANIA/ WOLA MONOPOL TYTONIOWY CMEN-/ TARZE RUINY GETTA GĘSIÓWKA/ PRZECIWNATARCIE NA PŁOCKIEJ/ SZPITAL ŚW. ZOFII PAŁACYK/ MICHLA OKOPOWA ZYTNIA STAW-/ KI MURANÓW STARE MIASTO/ KOŚCIÓŁ JANA BOŻEGO PWPW/ KOŚCIÓŁ MAJŚWIĘTSZEJ MARII/ PANNY OGRÓD I PAŁAC KRASIŃ-/ SKICH DESANT KANAŁAMI NA/ PLAC BANKOWY/ PRZEBICIE PRZEZ/ OGRÓD SASKI EWAKUACJA STA-/ RÓWKI I PRZEJŚCIE KANAŁAMI/ DO ŚRÓDMIEŚCIA YMCA SZPITAL/ ŚW. ŁAZARZA KSIĄŻĘCA FRASCATI/ CZERNIAKÓW ZUS GAZOWNIA LUD-/ NA OKRĄG ROZBRAT BLASZANKA/ WILANOWSKA KOŚCIÓŁ ŚW. TRÓJCY/ SOLEC STATEK BAJKA EWAKUACJA/ RANNYCH PRZEZ WISŁĘ PRZEJ-/ ŚCIE KANAŁAMI NA MOKOTÓW/ KRÓLIKARNIA ODWRÓT KA-/ NAŁAMI DO ŚRÓDMIEŚCIA/ STAN WYJŚCIOWY ZGRUPOWANIA 1710/ POWSTAŃCÓW PO 63 DNIACH WALKI/ STRATY ZGRUPOWANIA PONAD 80%/ PAMIĘCI POLEGŁYCH/ TOWARZYSZE BRONI/ WARSZAWA 1 SIERPNIA 1984 ROKU

 

b_150_100_16777215_00_images_warszawa2_wawa_jacka_radoslaw.jpg