Warszawa - tablica upamiętniająca płk Kazimierza Pluta - Czachowskiego

Warszawa - tablica upamiętniająca płk Kazimierza Pluta - Czachowskiego

Położenie: ul. Freta 10, kościół pw. Jacka

Napis: Ś.P./ PŁK DYPL./ KAZIMIERZ/ PLUTA-CZACHOWSKI/ 1898 1979/ „KUCZABA”/ ŻOŁNIERZ LEGIONÓW POLSKICH I P.O.W. + SZEF SZTABU/ 18 D.P. W WOJNIE OBRONNEJ/ 1939 R. + ORGANIZATOR I/ KOMENDANT GŁÓWNY ORGANI-/ ZACJI ORŁA BIAŁEGO + SZEF/ ODDZIAŁU V SZTABU/ KOMENDY GŁÓWNEJ/ ARMII KRAJOWEJ/ NIEUGIĘTEMU/ ŻOŁNIERZOWI/ RZECZYPOSPOLITEJ/ POLACY

Kazimierz Pluta - Czachowski (11 II 1898 - 5 VIII 1979), urodził się w Kozłowie w Świętokrzyskiem. W 1905 r. wziął udział w strajku szkolnym, od 1910 r. działał w tajnym skautingu. Był członkiem Organizacji Młodzieży Niepodległościowej „Zarzewie” i Polskich Drużyn Strzeleckich. Walczył w szeregach Legionów Polskich. Po kryzysie przysięgowym internowany w Szczypiornie. Po zwolnieniu w 1917 r. działał w POW. W 1918 wstąpił do Wojska Polskiego. W 1936 r. został szefem Oddziału Wyszkolenia w Dowództwie Korpusu Ochrony Pogranicza w Warszawie. Walczył w kampanii wrześniowej, po klęsce działał w konspiracji. Wziął udział w powstaniu warszawskim. Opuścił Warszawę wraz z ludnością cywilną. Po pobycie w kilku obozach przejściowych i robotach przymusowych powrócił w XII 1944 r. do Polski, gdzie nawiązał kontakt z Komendą Główną AK w Częstochowie. W I 1945 r. aresztowany przez NKWD i więziony do XII w Kazachstanie. W 1949 r. został aresztowany przez MBP. W 1953 r. został skazany na 15 lat więzienia. Osadzony w Rawiczu, wyszedł warunkowo w 1955 r. Zrehabilitowany rok później, od 1977 r. zaangażowany w ruch ROPCiO. Zmarł w Warszawie.

Źródło:

  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Pluta-Czachowski

 

b_150_100_16777215_00_images_warszawa2_wawa_jacka_kuczaba.jpg