Warszawa - tablica pamięci płk Kazimierza Iranka - Osmeckiego

Warszawa - tablica pamięci płk Kazimierza Iranka - Osmeckiego

Położenie: ul. Freta 10, kościół pw. Jacka

Rok: 1 VIII 1986

Napis:Ś.P./ PŁK DYPL. KAZIMIERZ/ IRANEK – OSMECKI/ 1897 – 1984/ „ANTONI” „HELLER” „MAKARY”/ ŻOŁNIERZ LEGIONÓW I POW./ EMISARIUSZ DO KRAJU 1940/ CICHOCIEMNY/ SZEF ODDZIAŁU II SZTABU AK/ NIEZŁOMNEMU POLAKOWI/ ŻOŁNIERZE AK

Kazimierz Iranek - Osmecki (5 IX 1897 - 22 V 1984), urodził się w Pstrągowej, uczył się w II Gimnazjum w Rzeszowie. W 1913 r. wstąpił do Związku Strzeleckiego. W 1916 r. wstąpił do Legionów Polskich, a po kryzysie przysięgowym został wcielony do armii austriackiej i skierowany na front włoski, skąd zbiegł i związał się z POW. Od XI 1918 r. w Wojsku Polskim. Od 1931 r. wykładowca w Wyższej Szkole Wojennej. W czasie kampanii wrześniowej pełnił służbę w Sztabie Naczelnego Wodza, gdzie był oficerem do zleceń generalnego kwatermistrza. 17 IX 1939 r. przedostał się do Rumunii. Związał się z ZWZ. W XII 1940 r. na polecenie Władysława Sikorskiego udał się jako emisariusz z Wielkiej Brytanii do Polski. W I 1941 r. udał się w podróż powrotną. Został zrzucony do Polski w III 1943 r. Od 1944 r. pełnił role dowódcy Oddziału II (informacyjno-wywiadowczego) Komendy Głównej AK.Wraz z ppłk. Zygmuntem Dobrowolskim podpisał 3 X 1944 r. układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie. Po upadku powstania przebywał w niemieckich oflagach. Od V 1945 r. mieszkał w Londynie, działając w strukturach wojskowych i kombatanckich i tam zmarł.

Źródło:

  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Iranek-Osmecki

 

b_150_100_16777215_00_images_warszawa2_wawa_jacka_osmecki.jpg