Warszawa - pomnik Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego

Warszawa - pomnik Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego

Położenie: ul. Wiejska

Projektant: Jerzy Staniszkis

Rok: 2 VIII 1994

Abstrakcyjna konstrukcja ma kształt obelisku o wysokości 32 m. Założenie obwiedzione jest murkiem z inskrypcjami. Inskrypcje znajdują się również na wolno stojących betonowych prostopadłościanów.

Napis na pomniku głównym: TOBIE OJCZYZNO – ARMIA KRAJOWA

Napis na tablicy wmurowanej w podłoże:DNIA 11 CZERWCA 1999 ROKU/ OJCIEC ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II/ Z TEGO MIEJSCA POŚWIĘCIŁ/ POMNIK ARMII KRAJOWEJ/ I POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO

Napisy wokół pomnika: 1939 – 1945/ DELEGATURY RZĄDU/ I OKRĘGI ARMII KRAJOWEJ/ POMORZE/ POZNAŃ/ ŁÓDŹ/ ŚLĄSK/ WARSZAWA/ KIELCE – RADOM/ LUBLIN/ KRAKÓW/ BIAŁYSTOK/ NOWOGRÓDEK/ LWÓW/ POLESIE/ WILNO/ WOŁYŃ/ TARNOPOL/ STANISŁAWÓW

Napis na pomniku z prostopadłościanów: PREZYDENT/ RZECZYPOSPOLITEJ/ 1939 – 1947/ WŁADYSŁAW RACZKIEWICZ/ PREZES/ RADY MINISTRÓW RP/ 1939 – 1943/ WŁADYSŁAW SIKORSKI/ 1943 – 1944/ STANISŁAW MIKOŁAJCZYK/ 1944 – 1947/ TOMASZ ARCISZEWSKI

Napis na pomniku z prostopadłościanów: ŻOŁNIERZOM/ I/ PRACOWNIKOM/ CYWILNYM/ POLSKIEGO/ PAŃSTWA/ PODZIEMNEGO/ 1939-1945/ NARÓD
NACZELNY WÓDZ/ 1939/ MARSZAŁEK EDWARD ŚMIGŁY – RYDZ/ 1939 – 1943/ GEN. BRONI WŁADYSŁAW SIKORSKI/ 1943 – 1944/ GEN. BRONI KAZIMIERZ SOSNKOWSKI/ 1945/ GEN. BRONI WŁADYSŁAW ANDERS/ 1944/1945 – 1946/ GEN. DYW. TADEUSZ BÓR KOMOROWSKI

Napis na pomniku z prostopadłościanów: BÓG HONOR OJCZYZNA/ 1939/ 1945/ DELEGATURA/ RZĄDU RP NA KRAJ/ 1940 – 1942/ CYRYL RATAJSKI „WARTSKI”/ 1942 – 1943/ JAN PIEKAŁKIEWICZ „WERNIC”/ 1943 – 1945/ JAN STANISŁAW JANKOWSKI „SOBOL”/ 1945/ STEFAN KORBOŃSKI „NOWAK”

Napis na pomniku z prostopadłościanów: 1939/1945
KRAJOWA/ RADA MINISTRÓW/ RADA GŁÓWNA/ OBRONY NARODOWEJ/ POLITYCZNY KOMITET/ POROZUMIEWAWCZY/ KRAJOWA/ REPREZENTACJA/ POLITYCZNA/ RADA JEDNOŚCI/ NARODOWEJ/ 1944 – 1945/ KAZIMIERZ PUŻAK „SERET”/ 1945/ JERZY BRAUN „ROGOWSKI”

Napis na pomniku z prostopadłościanów: „W OBLICZU BOGA/ WSZECHMOGĄCEGO/ I NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY/ KRÓLOWEJ KORONY POLSKIEJ…/ PRZYSIĘGAM BYĆ WIERNYM/ OJCZYŹNIE MEJ,/ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, STAĆ NIEUGIĘCIE/ NA STRAŻY JEJ HONORU/ I O WYZWOLENIE JEJ Z NIEWOLI/ WALCZYĆ ZE WSZYSTKICH SIŁ/ AŻ DO OFIARY MEGO ŻYCIA…”/ FRAGMENT/ PRZYSIĘGI ŻOŁNIERZY/ ARMII KRAJOWEJ 1942

Napis na pomniku z prostopadłościanów: POLSKA WALCZĄCA/ BIERNY OPÓR, INFORMACJA,/ PROPAGANDA,/ PRASA I WYDAWNICTWA,/ KOLPORTAŻ, WYWIAD, KONTRWYWIAD,/ LEGALIZACJA I TECHNIKA,/ SĄDOWNICTWO, SZKOLNICTWO,/ KULTURA, ADMINISTRACJA,/ PRODUKCJA ŚRODKÓW WALKI,/ ŁĄCZNOŚĆ, KURIERZY,/ WOJSKOWA SŁUŻBA KOBIET,/ SŁUŻBA DUSZPASTERSKA I SANITARNA,/ MAŁY SABOTAŻ, SABOTAŻ,/ SPADOCHRONIARZE – CICHOCIEMNI,/ DYWERSJA, PARTYZANTKA,/ AKCJA „BURZA”/ POWSTANIE WARSZAWSKIE.

Napis na pomniku z prostopadłościanów: ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ!/ DAJĘ WAM OSTATNI ROZKAZ./ DALSZĄ SWĄ PRACĘ/ I DZIAŁALNOŚĆ PROWADŹCIE/ W DUCHU ODZYSKANIA PEŁNEJ/ NIEPODLEGŁOŚCI PAŃSTWA/ POLSKIEGO…/ STARAJCIE SIĘ BYĆ/ PRZEWODNIKAMI NARODU/ I REALIZATORAMI/ NIEPODLEGŁEGO PAŃSTWA/ POLSKIEGO, W TYM DZIAŁANIU/ KAŻDY Z WAS MUSI BYĆ DLA SIEBIE DOWÓDCĄ.”/ GEN. BRYG. LEOPOLD OKULICKI/ KOMENDANT SIŁ ZBROJNYCH/ W KRAJU/ DOWÓDCA ARMII KRAJOWEJ/ 19 STYCZNIA 1945

Napis na pomniku z prostopadłościanów: SZP/ SŁUŻBA ZWYCIĘSTWU/ POLSKI/ 1939/ GEN. BRYG. MICHAŁ KARASZEWICZ TOKARZEWSKI/ „TORWID”/ ZWZ/ ZWIĄZEK WALKI ZBROJNEJ/ 1939 – 1940/ GEN. BRONI KAZIMIERZ SOSNKOWSKI/ „GODZIEMBA”/ 1940 – 1942/ GEN. BRYG. STEFAN ROWECKI/ „GROT”
AK/ ARMIA KRAJOWA/ 1942 – 1943/ GEN. BRONI  STEFAN ROWECKI/ „GROT”/ 1943 – 1944/ GEN. DYW. TADEUSZ KOMOROWSKI/ „BÓR”/ 1944 – 1945/ GEN. BRYG. LEOPOLD OKULICKI/ „NIEDŹWIADEK”

Napis na pomniku z prostopadłościanów: „NIE”/ 1944/ PŁK DYPL. AUGUST EMIL FIELDORF/ „NIL”/ 1944/ GEN. BRYG. LEOPOLD OKULICKI/ „KOBRA”/ 1945/ PŁK DYPL. JAN RZEPECKI/ „ŚLUSARCZYK”/ DELEGATURA SIŁ/ ZBROJNYCH NA KRAJ/ 1945/ PŁK DYPL. JAN RZEPECKI/ „ŚLUSARCZYK”/ WIN/ WOLNOŚĆ/ I NIEZAWISŁOŚĆ

Źródło:

  • http://monuments-remembrance.eu/pl/panstwa/polska/391-pomnik-armii-krajowej-i-polskiego-panstwa-podziemnego

 

b_150_100_16777215_00_images_warszawa2_wawa_pomakppp7.jpgb_150_100_16777215_00_images_warszawa2_wawa_pomakppp2.jpgb_150_100_16777215_00_images_warszawa2_wawa_pomakppp3.jpgb_150_100_16777215_00_images_warszawa2_wawa_pomakppp4.jpgb_150_100_16777215_00_images_warszawa2_wawa_pomakppp5.jpgb_150_100_16777215_00_images_warszawa2_wawa_pomakppp6.jpgb_150_100_16777215_00_images_warszawa2_wawa_pomakppp.jpg