Warszawa - upamiętnienie Stefana Starzyńskiego

Warszawa - upamiętnienie Stefana Starzyńskiego

Położenie: ul. ul. Powązkowska 1, na katakumbach

Napis: PAMIĘCI STEFANA/ STARZYŃSKIEGO
„CHCIAŁEM BY WARSZAWA BYŁA WIELKA…/ „DZIŚ WARSZAWA BRONIĄCA HONORU POLSKI/ JEST U SZCZYTU SWEJ WIELKOŚCI I CHWAŁY”./ STEFAN STARZYŃSKI/ PREZYDENT WARSZAWY

Stefan Starzyński (19 VIII 1893 - ?), urodził się w Warszawie, uczył się w Łowiczu i Warszawie. Następnie podjął studia ekonomiczne na Wyższych Kursach Handlowych Augusta Zielińskiego. Z chwilą wybuchu I wojny światowej przeniósł się do Łodzi. W X 1914 r. wstąpił do Legionów. Od VII 1915 r. w 5 pułku piechoty Legionów, z którym przeszedł cały szlak bojowy. Po kryzysie przysięgowym internowany w Beniaminowie. Po zwolnieniu z obozu w III 1918 r. związał się z POW. W XII 1918 r. w Wojsku Polskim w stopniu porucznika. Wziął udział w wojnie polsko - bolszewickiej. W latach 1922–1924 przejął obowiązki sekretarza generalnego Polskiej Komisji Reewakuacyjnej i Specjalnej, powołanej do realizacji polsko-rosyjskiego traktatu ryskiego. Od 1924 r. pracował w administracji ekonomicznej państwa polskiego. W latach 1930 - 1933 był posłem na sejm z ramienia BBWR, w 1932 r. został wiceprezesem Banku Gospodarstwa Krajowego, w 1934 r. prezesem Związku Miast Polskich, a w 1938 r. senatorem. Związany z OZN. W VIII 1934 r. został mianowany przez premiera komisarycznym prezydentem Warszawy. Podczas kampanii wrześniowej organizator cywilnej obrony miasta. Po zakończeniu działań wojennych włączył się w działalność SZP. Został aresztowany przez Niemców 27 X 1939 r. Istnieją dwie wersje jego śmierci: rozstrzelanie w XII w Warszawie lub jej okolicach oraz rozstrzelanie 17 X 1943 r. w obozie Dachau.

Źródła:

  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Starzy%C5%84ski

 

b_150_100_16777215_00_images_warszawa2_wawa_powazki_starz.jpg