Warszawa - grób pułkownika Ryszarda Kuklińskiego

Warszawa - grób pułkownika Ryszarda Kuklińskiego

Położenie: Cmentarz Wojskowy na Powązkach
ul. Powązkowska 43/45
Kwatera: A 2 Rząd: Aleja , Miejsce: 2

Oprócz Ryszarda Kuklińskiego pochowana jest tu jego żona, Joanna Kuklińska (1952 - 2013).

Ryszard Kukliński (13 VI 1930 - 11 II 2004), urodził się w Warszawie, po II wojnie światowej zamieszkał wraz z matką we Wrocławiem. W 1946 r. wstąpił do PPR-u. W 1950 r. ukończył Oficerską Szkołę Piechoty nr 1. W 1951 r. otrzymał awans na podporucznika. Następnie służył w różnych jednostkach, np. 5. Kołobrzeskim Pułku Piechoty. Po uzyskaniu matury, w 1961 r. rozpoczął studia w Akademii Sztabu Generalnego WP. Studia ukończył w 1964 r. awansując do stopnia majora. Od dłuższego czasu współpracował kontrwywiadem wojskowym. W latach 1967–1968 pełnił służbę w Międzynarodowej Komisji Kontroli i Nadzoru Układów Genewskich w Wietnamie. W 1972 r. awansował na pułkownika. W tym też roku rozpoczął współpracę z CIA jako informator "Mewa" i "Jack Strong" przekazując Amerykanom dane dotyczące m.in. Układu Warszawskiego (blisko 40 000 stron dokumentów). Z początkiem XI 1981 r. został wraz z rodziną ewakuowany z Polski. W 1984 r. został w Polsce skazany zaocznie na karę śmierci. Po zmianie ustroju w Polsce został zrehabilitowany, którą po raz pierwszy od ucieczki odwiedził w IV 1997 r. Zmarł w Tampe na Florydzie, a pochowany został na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Jego postać i działania do dziś budzą w Polsce kontrowersje.


Źródło:

  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Ryszard_Kukli%C5%84ski

 

b_150_100_16777215_00_images_warszawa2_wawa_powakukli.jpg