Szczecin - pomnik męczenników II wojny światowej

Szczecin - pomnik męczenników II wojny światowej

Położenie: Szczecin, województwo zachodniopomorskie
Ul. Bogurodzicy 3a, przed wejściem do kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela

Projektant: Paweł Pietrusiński

Rok: 4 IX 2004

Pomnik przedstawia pietę ustawioną na cokole z czerwonego granitu. Na ścianach wykute napisy.

Napis: KTÓRYŚ ZA NAS CIERPIAŁ RANY/ JEZU CHRYSTE/ ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI/ I TY KTÓRAŚ WSPÓŁCIERPIAŁA/ MATKO BOLESNA/ PRZYCZYŃ SIĘ ZA NAMI/ POMNIK UPAMIĘTNIA/ MĘCZEŃSTWO MILIONÓW LUDZI/ W TYM 3500 KAPŁANÓW POLSKICH/ KTÓRZY ODDALI ŻYCIE/ W CZASIE DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ/ ZA WIERNOŚĆ/ KOŚCIOŁOWI I OJCZYŹNIE/ SZCZECIN AD 4 WRZEŚNIA 2004 R

Napis: ROK 1939/ BŁ. KS. MARIAN SKRZYPCZAK/ BŁ. KS. LEON NOWAKOWSKI/ BŁ. S. ALICJA KOTOWSKA CR/ ROK 1940/ BŁ. KS. MARIAN GÓRECKI/ BŁ. KS. BRONISŁAW KOMOROWSKI/ BŁ. KS. FRANCISZEK ROGACZEWSKI/ BŁ. KS. WŁADYSŁAW DEMSKI/ BŁ. KS. MICHAŁ PIASZCZYŃSKI/ BŁ. KS. WŁODZIMIERZ LASKOWSKI/ BŁ. KS. ZYGMUNT SAJNA/ BŁ. O. INNOCENTY GUZ OFMCony/ BŁ. KS. WINCENTY MATUSZEWSKI/ BŁ. O. STANISŁAW KUBISTA SVD/ ROK 1941/ ŚW. O. MAKSYMILIAN KOLBE OFMCony/ BŁ. ABP ANTONI JULIAN NOWOWIEJSKI/ BŁ. BP LEON WETMAŃSKI/ BŁ. KS. LUDWIK GIETYNGIER/ BŁ. STANISŁAW STAROWIEYSKI/ BŁ. KS. BOLESŁAW STRZELECKI/ BŁ. KS. KAZIMIERZ SYKULSKI/ BŁ. KS. HENRYK HLEBOWICZ/ BŁ. O. ANTONIN BAJEWSKI OFMCony/ BŁ. O. PIUS BARTOSIK OFMCony/ BŁ. O. ANICET KOPLIŃSKI OFMCap/ BŁ. S. MIECZYSŁAWA KOWALSKA/ BŁ. O. JÓZEF CEBULA OMI/ BŁ. KS. JÓZEF JANKOWSKI SAC/ ROK 1942/ ŚW. EDYTA STEIN OCD/ BŁ. KS. MIECZYSŁAW BOHATKIEWICZ/ BŁ. KS. WŁADYSŁAW MAĆKOWIAK/ BŁ. KS. STANISŁAW PYRTEK/ BŁ. KS. MAKSYMILIAN BINKIEWICZ/ BŁ. KS. JAN NEPOMUCEN CHRZAN/ BŁ. KS. STANISŁAW KUBSKI/ BŁ. KS. WŁADYSŁAW MĄCZKOWSKI/ BŁ. KS. ALEKSY SOBASZEK/ BŁ. KS. JÓZEF CZEMPIEL/ BŁ. KS. EMIL SZRAMEK/ BŁ. KS. JÓZEF PAWŁOWSKI/ BŁ. KS. PIOTR EDWARD DAŃKOWSKI/ BŁ. KS. KAZIMIERZ GOSTYŃSKI/ BŁ. KS. STANISŁAW MYSAKOWSKI/ BŁ. KS. ANTONI ZAWISTOWSKI/ BŁ. KS. ADAM BARGIELSKI/ BŁ. KS. JÓZEF KUT/ BŁ. KS. NARCYZ PUTZ/ BŁ. KS. KAZIMIERZ GRELEWSKI/ BŁ. KS. STEFAN GRELEWSKI/ BŁ. KS. FRANCISZEK ROSŁANIEC/ BŁ. KS. ANTONI REWERA/ BŁ. KS. ROMAN SITKO/ BŁ. KS. EDWARD DETKENS/ BŁ. KS. MICHAŁ OZIĘBŁOWSKI/ BŁ. KS. MICHAŁ WOŹNIAK/ BŁ. AL. TADEUSZ DULNY/ BŁ. KS. EDWARD GRZYMAŁA/ BŁ. KS. DOMINIK JĘDRZEJEWSKI/ BŁ. KS. HENRYK KACZOROWSKI/ BŁ. AL. BRONISŁAW KOSTKOWSKI/ BŁ. KS. JÓZEF STRASZEWSKI/ BŁ. KS. KMDR PPOR. WŁADYSŁAW MIEGOŃ/ BŁ. O. KRYSTYN GONDEK OFM/ BŁ. BR. MARCIN OPRZĄDEK OFM/ BŁ. O. ANASTAZY PANKIEWICZ OFM

Napis: ROK 1942/ BŁ. O. NARCYZ TURCHAN OFM/ BŁ. BR. BRUNON ZEMBOL OFM/ BŁ. BR. TYMOTEUSZ TROJANOWSKI OFMCony/ BŁ BR. BONIFACY ŻUKOWSKI OFMCony/ BŁ. BR. FELIKS CHOJNACKI OFMCap/ BŁ. BR. SYMFORIAN DUCKI OFMCap/ BŁ. O. HENRYK KRZYSZTOFIK OFMCap/ BŁ. O. FLORIAN STĘPNIAK OFMCap/ BŁ. KS. WOJCIECH NIERYCHLEWSKI CSMA/ BŁ. S. EWA NOISZEWSKA CSIC/ BŁ. S. MARTA WOŁOWSKA CSIC/ BŁ. KS. FRANCISZEK DRZEWIECKI FDP/ BŁ. KS. JÓZEF KOWALSKI SDB/ BŁ. CZESŁAW JÓŹWIAK/ BŁ. EDWARD KAŹMIERSKI/ BŁ. FRANCISZEK KĘSY/ BŁ. EDWARD KLINIK/ BŁ. JAROGNIEW WOJCIECHOWSKI/ BŁ. S. MARIA ANTONINA KRATOCHWIL SSND/ BŁ. KS. ALOJZY LIGUDA SVD/ BŁ. KS. LUDWIG MZYK SVD/ BŁ. O. TYTUS BERDSMA OC/ ROK 1943/ BŁ. BP. MICHAŁ KOZAL/ BŁ. KS. ANTONI BESZTA-BOROWSKI/ BŁ. KS. ZYGMUNT PISARSKI/ BŁ. MARIANNA BIERNACKA/ BŁ. KS. MARIAN KONOPIŃSKI/ BŁ. KS. ROMAN ARCHUTOWSKI/ BŁ. O. ACHILLES PUCHAŁA OFMCony/ BŁ. O. HERMAN STĘPIEŃ OFMCony/ BŁ. KS. JERZY KASZYRA MIC/ BŁ. KS. ANTONI LESZCZEWICZ MIC/ BŁ. S. KLEMANSA STASZEWSKA OSU/ BŁ. BR. GRZEGORZ FRĄCKOWIAK SVD/ BŁ. S. M. STELLA MARDOSEWICZ CSFN/ BŁ. S. M. IMELDA ŻAK CSFN/ BŁ. S. M. RAJMUNDA KUKOTOWICZ CSFN/ BŁ. S. M. DANIELA JÓZWIK CSFN/ BŁ. S. M. KANUTA CHROBOT CSFN/ BŁ. S. M. SERGIA RAPIEJ CSFN/ BŁ. S. M. GWIDONA CIERPKA CSFN/ BŁ. S. M. FELICYTA BOROWIK CSFN/ BŁ. S. M. HELIODORA MATUSZEWSKA CSFN/ BŁ. S. M. KANIZJA MACKIEWICZ CSFN/ BŁ. S. M. BOROMEA NARMONTOWICZ CSFN/ BŁ. KS. BERNARD LICHTENBERG/ ROK 1944/ BŁ. KS. FRANCISZEK DACHTERA/ BŁ. FRANCISZEK STRYJAS/ BŁ. O. MICHAŁ CZARTORYSKI OP/ BŁ. O. ALFONS MAZUREK OCD/ BŁ. KS. WŁADYSŁAW BŁĄDZIŃSKI CSMA/ BŁ. KS. JÓZEF STANEK SAC/ BŁ. S. CELESTYNA FARON SNMP/ KS. PRAŁAT CARL LAMPERT/ KS. HERBERT SIMOLEIT/ O. FRIEDRICH LORENZ OMI/ ROK 1945/ BŁ. BP. WŁADYSŁAW GORAL/ BŁ. KS. WINCENTY FRELICHOWSKI/ BŁ. KS. ANTONI ŚWIADEK/ BŁ. NATALIA TUŁASIEWICZ/ BŁ. S. JULIA RODZIŃSKA OP/ BŁ. O. HILARY PAWEŁ JANUSZEWSKI OC/ BŁ. BR. JÓZEF ZAPŁATA CFCI/ BŁ. KS. KAROL LEISNER

Napis na metalowej tabliczce u góry cokołu: POMNIK POWSTAŁ DZIĘKI ŚCISŁEJ WSPÓŁPRACY/ KS. ARCYBISKUPA DR. ZYGMUNTA KAMIŃSKIEGO,/ METROPOLITY SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEGO/ I KS. PRAŁATA DR. ALEKSANDRA ZIEJEWSKIEGO/ PROBOSZCZA PARAFII PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA/ W SZCZECINIE./ DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY WSPIERALI BUDOWĘ/ POMNIKA DLA UPAMIĘTNIENIA HISTORII

 

b_150_100_16777215_00_images_zachodniopomorskie_szczecin_meczen.JPGb_150_100_16777215_00_images_zachodniopomorskie_szczecin_meczen2.JPG