Lwów - tablica upamiętniająca ofiary zbrodni dokonanej na więźniach przez funkcjonariuszy NKWD w 1941 r. (Ukraina)

Lwów - tablica upamiętniająca ofiary zbrodni dokonanej na więźniach przez funkcjonariuszy NKWD w 1941 r. (Ukraina)

Położenie: na budynku dawnego więzienia Brygidki, ul. Horodocka 20

Rok: 21 VI 2015

Tablica dość kuriozalna. Pełna dziwnych sformułowań w części sporządzonej w języku polskim. Należy również pamiętać, że bezpośrednim następstwem odkrycia tej zbrodni przez wojska niemieckie, były pogromy Żydów, organizowane przez Niemców, przy dużym udziale Ukraińców.

Napis: Przestępstwa reżimu moskiewsko-komunistycznego przeciwko cywilnej ludności ziemi lwowskiej. W czerwcu 1941 roku okupacyjne władze komunistyczne załadowały cele więzienia, były klasztor św. Brygidy, 1556 więźniami (przy maksymalnej ilości miejsc 840). 19.06.1941 r. według rozkazu Moskwy 1172 więźniów bez sądu i śledztwa było rozstrzelanych przez enkawudzistów aż do 28.06.1941 r. W celu ukrycia śladów zbrodni, administracja więzienna podpaliła budynek. Wśród zabitych głównie większość stanowili Ukraińcy, również byli Polacy, Żydzi, Austriacy. Potomkowie, sprostajcie ich czynu bohaterskiemu za życia!. Budynek został zbudowany jako klasztor św. Brygidy w 1614 roku., a w 1784 tutaj urządzono więzienie. Tablica została wzniesiona przez Ogólnoukraińską Organizacja Prawna „Memoriał” , Fundusz Artystyczny im. Króla Danyła, miejscowe Stowarzyszenie Więźniów Politycznych i Represjonowanych oraz Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Rzeczypospolitej Polski.

 

b_150_100_16777215_00_images_zagranica2_lwow_brygid.JPG