Kraków - tablica 80 rocznicy powstania lotnictwa polskiego

Kraków - tablica 80 rocznicy powstania lotnictwa polskiego

Położenie: miejsce pamięci obok dużego hangaru na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego
ul. Jana Pawła II 39

Rok: IX 1998

Napis: W 80 ROCZNICĘ/ POWSTANIA LOTNICTWA POLSKIEGO/ ZDOBYWCY LOTNISKA RAKOWICE W KRAKOWIE 30 - 31 10 1918/ KOMENDANTOWI PŁK. PIL. OBS. ROMANOWI FLOREROWI/ 2 PUŁKOWI LOTNICZEMU/ W KRAKOWIE-RAKOWICACH 1921-1939/ JEGO DOWÓDCOM:/ PPŁK. PIL. ERNEST CIEŚLEWSKI/ PŁK. PIL. JERZY BOREJSZA/ PŁK. PIL. JAN SENDOREK/ PŁK. PILT. JAN TARNAWA-/ MALCZEWSKI/ MJR PIL. OBS. INŻ. TADEUSZ/ WERESZCZYŃSKI/ PŁK. PIL. EDWARD LEWANDOWSKI/ PŁK. PIL. STANISŁAW NAZARKIEWICZ/ KRAKOWSKI KLUB SENIORÓW/ LOTNICTWA/ MUZEUM LOTNICTWA POLSKIEGO W KRAKOWIE/
308 DYWIZJONOWI MYŚLIWSKIEMU/ KRAKOWSKIEMU 1940-1946/ PERSONELOWI LATAJĄCEMU MECHANICZNEMU OBSŁUDZE/ NAZIEMNEJ I JEGO POLSKIM DOWÓDCOM:/ MJR PIL. STEFAN ŁASZKIEWICZ/ MJR PIL. WALERIAN JASIONOWSKI/ PPŁK. PIL. JERZY ORZECHOWSKI/ MJR PIL. MARIAN PISAREK/ KPT. PIL. MARIAN WESOŁOWSKI/ PPŁK. PIL. TADEUSZ NOWIERSKI/ KPT. PIL. FELIKS SZYSZKA/ MJR PIL. WALERIAN ŻAK/ MJR PIL. FRANCISZEK KORNICKI/ KPT. PIL. PAWEŁ NIEMIEC/ KPT. PIL. JÓZEF ŻULIKOWSKI/ MJR PIL. WITOLD RETINGER/ MJR PIL. KAROL PNIAK/ PŁK. PIL. IGNACY OLSZEWSKI/ WRZESIEŃ 1998

 

krakow_czyzyny2.JPG