​Kraków - tablica pamięci oswobodzicieli Krakowa

Kraków - tablica pamięci oswobodzicieli Krakowa

Położenie: Na zewnątrz dworca PKP

Rok: 30 X 2018

Napis: "Ku pamięci oswobodzicieli Krakowa"/ Dnia 30 października 1918 r., o godzinie 21.00/ w tym miejscu położono kres władzy zaborców. Telegram o "Rewolucji w Krakowie" przerwał/ 123-letnią niewolę Narodu Polskiego. Tego czynu, ze świadomością konsekwencji/ w przypadku niepowodzenia, dokonali Polacy:/ oficerowie, podoficerowie i żołnierze/ byłej armii austriacko-węgierskiej/ wraz z pracownikami/ byłej cesarsko-królewskiej kolei./ Kraków-Płaszów, 30 października 2018 r., godz. 21.00/ Ufundowano ze środków/ Tradycyjnego Oddziału C. i K. Regimentu Artylerii Fortecznej No. 2/ barona Edwarda von Beschi. Twierdza Kraków

 

b_150_100_16777215_00_images_krakow_krak_plaszow.JPG