Kraków - pomnik Władysława Sikorskiego

Kraków - pomnik Władysława Sikorskiego

Położenie: na dziedzińcu kościoła Wojskowej Parafii Personalnej św. Agnieszki
Ul. Dietla 30

Rok: 1973

W centralnej części pomnika wizerunek głowy Władysława Sikorskiego. Po bokach tablice inskrypcyjne w językach polskim i angielskim. W tekście błędnie podano miejsce narodzenia Sikorskiego. W rzeczywistości urodził w miejscowości Tuszów Narodowy.

Napis: Ś.P./ GENERAŁ BRONI INŻ./ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ/ SIKORSKI/ PATRIOTA POLITYK ŻOŁNIERZ/ BYŁY PREMIER/ RZĄDU POLSKIEGO NA EMIGRACJI/ NACZELNY WÓDZ POLSKICH/ SIŁ ZBROJNYCH CZASU WOJNY/ BOHATER II WOJNY ŚWIATOWEJ/ UR. 20 MAJA 1881 W TARNOPOLU/ ZGINĄŁ W KATASTROFIE LOTNICZEJ/ W GIBRALTARZE 4 LIPCA 1943/ W 30 ROCZNICĘ TRAGICZNEJ/ NIEODŻAŁOWANEJ ŚMIERCI/ DLA NARODU POLSKIEGO/ WIERNY JEGO PAMIĘCI/ BOJOWNIK MIĘDZYNARODOWEGO/ RUCHU OPORU/ ŻOŁNIERZ ARMII KRAJOWEJ
RIP/ GENERAL/ WŁADYSŁAW/ SIKORSKI/ PATRIOT POLITICIAN SOLDIER/ PRIME MINISTER/ OF POLISH GOVERNMENT IN EXILE/ WAR-TIME C-IN-C POLISH FORCES/ HERO OF II WORLD WAR/ BORN 20 MAY 1881 IN TARNOPOL/ KILLED IN AIR DISASTER/ GIBRALTER 4 JULY 1943/ ON 30 ANNIVERSARY A TRAGIC/ AND EVER REMEMBERED DEATH/ FOR THE POLISH NATION/ TRUT TO HIS MEMORY/ FIGHTER FOR INTERMATIONAL/ DEFENCE MOVEMENT/ SOLDIER OF A.K.

Władysław Sikorski (20 V 1881 - 4 VIII 1943), generał, premier Rządu na uchodźstwie. Urodził się w Tuszowie Narodowym, wcześnie związał się z podziemiem niepodległościowym. W czasie I wojny światowej walczył w Legionach Polskich. Następnie wziął udział w wojnie polsko - bolszewickiej. Po jej zakończeniu pełnił różne funkcje rządowe, był premierem kraju (1922-1923) i ministrem spraw wojskowych (1923-1924). Po przewrocie majowym został odsunięty na boczny tor, pozostając w opozycji do rządów sanacji. W okresie II wojny światowej został premierem rządu RP na uchodźstwie, Naczelnym Wodzem Polskich Sił Zbrojnych. Nawiązał ponowne stosunki dyplomatyczne z ZSRR, zerwane po inwazji Sowietów na Polskę 17 IX 1939 r. Na mocy układu Sikorski - Majski została utworzona Armia Polska pod dowództwem gen. Władysława Andersa. Zajął mocne stanowisko w sprawie zbrodni katyńskiej, wobec czego Stalin zerwał stosunki dyplomatyczne z rządem na uchodźstwie. Zginął w katastrofie lotniczej nad Gibraltarem. Jego śmierć do dziś wzbudza kontrowersje, nie wykluczono także sabotażu. Jakakolwiek byłaby prawda, śmierć Sikorskiego osłabiła głos Polski wśród sojuszników walczących z hitleryzmem.

 Źródło:

  • http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Sikorski

 

b_150_100_16777215_00_images_krakow2_krak_sikor.JPGb_150_100_16777215_00_images_krakow2_krak_sikor2.JPGb_150_100_16777215_00_images_krakow2_krak_sikor3.JPG