Kraków - tablica poświęcona Węgrom udzielającym wsparcia Polakom w czasie II wś

Kraków - tablica poświęcona Węgrom udzielającym wsparcia Polakom w czasie II wś

Położenie: kościół św. Marka
ul. św. Marka 10

Napis: BRACIOM WĘGROM KTÓRZY W LATACH 1939-1945/ UDZIELILI POLAKOM SCHRONIENIA I OPIEKI/ W CIĘŻKICH DLA NICH WOJENNYCH CHWILACH/ MAGYAR TESTVÉREINKNEK AKIK AZ 1939-1945/ KÖZÖTTI ÉVEKBEN MENEDÉKET ÉS/ GONDOZÁST NYÚJTOTTAK A LENGYELEKNEK/ A SZÁMUKRA OLY NEHÉZ HÁBORÚZ IDÖKBEN/ TELEKI PÁL ANTALL JÓZSEF/ VARGA BÉLA BALÓ ZOLTAN/ I TYSIĄCE WĘGIERSKICH OBYWATELI POZOSTAJĄ/ W WIERNEJ PAMIĘCI NARODU POLSKIEGO/ ÉS SOK EZER MAGYAR AKI MEGMARAD A LENGYEL/ NEMZET HŰ EMLÉKEZETÉBEN

Pal Teleki (1 XI 1879 - 3 IV 1941), urodził się w Budapeszcie, węgierski polityk, dwukrotny premier tego kraju i minister spraw zagranicznych, w 1918 r. delegat na konferencję pokojową w Wersalu. Geograf i inicjator skautingu na Węgrzech. Dzięki jego inicjatywie Węgry w 1920 r. wsparły militarnie Polskę podczas wojny polsko-bolszewickiej. W 1939 r. kategorycznie odmówił ataku z terenu Węgier na Polskę. Po klęsce IX 1939 r. rząd węgierski otworzył granice dla polskich uchodźców i udzielał im wszelkiej pomocy. Popełnił samobójstwo z powodu nacisków niemieckich dotyczących inwazj ina Jugosławię.

Jozsef Antall (28 III 1896 - 24 VII 1974), węgierski polityk urodzony w Oroszi, podczas wojny współorganizował pomoc dla polskich uchodźców przybyłych do tego kraju. W mieście Vac stworzył również ośrodek dla młodzieży żydowskiej z Polski. Po wojnie był ministrem odbudowy kraju i prezesem Węgierskiego Czerwonego Krzyża. Odznaczony wieloma medalami węgierskimi i polskimi, a także medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. jego syn, również Józef był pierwszym premierem w demokratycznych Węgrzech.

Bela Varga (3 II 1903 - 13 X 1995), ksiądz katolicki, w latach 1945-1947 przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier. Na księdza został wyświęcony w 1926 r. Aktywnie działał w Partii Drobnych Rolników. W czasie II wś pomagał polskim uchodźcom. Zagrożony aresztowaniem, w 1947 r. uciekł z kraju i udał się na emigrację do USA, gdzie zajął się działalnością opozycyjną. W 1990 r. powrócił do kraju.

Zoltan Balo (23 I 1883 - 10 XII 1966), pułkownik Honwedów, po klęsce wrześniowej 1939 r. włączył się w pomoc dla polskich uchodźców. Aresztowany przez Niemców w 1944 r., wycofał się ze służby czynnej w 1946 r.

Źródła:

  • http://pl.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1l_Teleki
  • http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zsef_Antall_%28senior%29
  • http://pl.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9la_Varga
  • http://en.wikipedia.org/wiki/Zolt%C3%A1n_Bal%C3%B3

 

b_150_100_16777215_00_images_krakow_krakow_antall.jpg