Kraków - tablica upamiętniająca siedzibę Rady Pomocy Żydom "Żegota"

Kraków - tablica upamiętniająca siedzibę Rady Pomocy Żydom "Żegota"

Położenie: ul. Jagiellońska 11

Rok: 2005

Tablica zawiera tekst w językach polskim, angielskim i hebrajskim.

Napis (pisownia oryginalna): W TYM DOMU / W LATACH 1943-1945 / MIAŁA SIEDZIBĘ KONSPIRACYJNĄ / KRAKOWSKA/ RADA POMOCY ŻYDOM/ „ŻEGOTA” / POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO/, KTÓREJ WIELE TYSIĘCY ŻYDÓW / ZAWDZIĘCZA PRZEŻYCIE ZAGŁADY / ZA CENĘ ŻYCIA TYSIĘCY POLAKÓW / MUZEUM ARMII KRAJOWEJ / TOWARZYSTWO IM. J. PIŁSUDSKIEGO / A.D. 2005
IN THE YEARS 1943-1945 / THIS BUILDING HOUSED / THE SECRET HEADQUARTES / OF THE CRACOVIAN COUNCIL FOR HELP TO THE JEWS/ "ŻEGOTA"/ OF THE POLISH UNDERGRUND STATE/ TO WHICH MANY THOUSAND JEWS/ OWE THEIR SURVIVAL FROM THE HOLOCAUST,/ ACHIEVED AT THE PRICE OF LIVES OF MANY THOUSAND POLES./ MUSEUM OF POLISH HOME ARMY/ J. PILSUDSKI SOCIETY/ A.D. 2005

 

b_150_100_16777215_00_images_krakow_krak_zegota.jpg