Łódź - tablica pamiątkowa poświęcona Kazimierzowi Pułaskiemu

Łódź - tablica pamiątkowa poświęcona Kazimierzowi Pułaskiemu

Położenie: Łódź
Na zewnątrz katedry św. Stanisława Kostki, ul. Piotrkowska 265

Rok: 9 X 1929

Napis: KAZIMIERZOWI PUŁASKIEMU/ BOHATEROWI WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI/ I STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ/ W 150 TĄ ROCZNICĘ ZGONU/ W BITWIE POD SAVANNAH/ RODACY/ 1779 - 9 - X - 1929

Kazimierz Michał Władysław Wiktor Pułaski (6 III 1745 - 11 X 1779), urodził się w Warszawie, w 1762 r. został paziem królewicza Karola, księcia Kurlandii. W r. 1764 podpisał elekcję Stanisława Poniatowskiego, wtajemniczony w przygotowywania konfederacji barskiej rozpoczął zbroić oddziały na Podolu i Wołyniu. 29 II 1768 r. podpisał akt konfederacji barskiej. Od tego momentu prowadził działania zbrojne ze zmiennym szczęściem. W XI 1771 r. uczestniczył w nieudanej próbie porwania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.Skonfliktowany z Generalnością wyjechał na Śląsk, następnie do Francji, gdzie w 1772 r. dowiedział się, że w kraju został zaocznie skazany na karę śmierci za próbę porwania króla. Na niego, jako nieobecnego zrzucono największą odpowiedzialność. Początkowo udał się do Turcji, a po jej klęsce w wojnie z Rosją uciekł do Francji. Popadł tam w poważne problemy finansowe, przez które wylądował w więzieniu. W VII 1777 r. wylądował w Stanach Zjednoczonych, gdzie ostatecznie walczył w szeregach armii Jerzego Waszyngtona, będąc w randze generała brygady kawalerii amerykańskiej od 15 IX 1777 r. Zmarł z odniesionych ran podczas oblężenia Savannah.

Źródło:

  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Pu%C5%82aski
  • http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/kazimierz-h-slepowron-pulaski

 

lodz_pulaski.JPG