Łódź - tablica Jana Kilińskiego

Łódź - tablica Jana Kilińskiego

Położenie: Łódź
Wewnątrz katedry św. Stanisława Kostki, ul. Piotrkowska 265

Rok: 28 I 1919

Tablica otoczona ornamentem roślinnym. Pośrodku, w górnej części portret Kilińskiego, na dole orzeł trzymający szarfę zwój z napisem 1794.

Napis: JANOWI/ KILIŃSKIEMU/ SZEWCOWI-PUŁKOWNIKOWI/ BOHATEROWI NARODOWEMU/ 1819 28 I 1919

Jan Kiliński (1760 - 28 I 1819), urodził się w Trzemeśnie. Do Warszawy przybył w 1780 r., a osiem lat później został mistrzem szewskim. W 1792 r. został radnym Warszawy. Był członkiem Związku Rewolucyjnego. 18 IV 1794 r. w czasie insurekcji stanął na czele ludu. Po oswobodzeniu stolicy został zastępcą rady Rady Najwyższej Narodowej. W VII 1794 r. T. Kościuszko mianował go na pułkownika milicji mazowieckiej. W X 1794 r. pojmany przez Prusaków i wydany Rosjanom. Więziony w Petersburgu, następnie zamieszkał we Wilnie, gdzie znów włączył się w prace konspiracyjne. Ponownie aresztowany, został wywieziony wgłąb Rosji. Po powrocie prowadził warsztat szewski. Zmarł w Warszawie.

Źródło:

  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Kili%C5%84ski

 

 

b_150_100_16777215_00_images_lodzkie_lodz_kilinski.JPG