Łódź - tablica upamiętniająca Ligę Morską

Łódź - tablica upamiętniająca Ligę Morską

Położenie: Łódź
ul. Piotrkowska 125

Rok: 1 X 1983

Liga Morska i Rzeczna powstała w 1924 r. Od X 1930 r. zmieniono jej nazwę na Ligę Morską i Kolonialną. Oddział Łódzki powstał w 1925 r. W okresie II wojny światowej zawiesiła działalność. Ponownie zaczęła funkcjonować w 1944 r. jako Liga Morska. Pierwsze powojenne zebranie odbyło się w Łodzi. W 1953 r. organizację zlikwidowano, włączając ją do Ligi Przyjaciół Żołnierza. Ponownie reaktywowana została w 1980 r., a w 1999 r. zmieniła nazwę na Ligę Morską i Rzeczną.

Napis: W 65 ROCZNICĘ POWSTANIA/ LIGI MORSKIEJ/ PAMIĘCI CZYNÓW TYCH/ KTÓRZY ODDALI ŻYCIE/ W PASJI TWORZENIA I OBRONY/ POLSKI MORSKIEJ/ OKRĘG/ LIGI MORSKIEJ/ W ŁODZI/ ŁÓDŹ 1.10.1983

Źródło:

  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Liga_Morska_i_Rzeczna

 

b_150_100_16777215_00_images_lodzkie_lodz_liga.JPG