Łódź - tablica upamiętniająca Jana Karskiego

Łódź - tablica upamiętniająca Jana Karskiego

Położenie: Łódź
Wewnątrz katedry św. Stanisława Kostki, ul. Piotrkowska 265

Rok: 2014

Napis: "OJCZYZNA JEST DOBREM WSPÓLNYM/ WSZYSTKICH OBYWATELI I JAKO TAKA/ JEST TEŻ WIELKIM OBOWIĄZKIEM"/ JAN PAWEŁ II/ PROFESOR/ JAN KARSKI KOZIELEWSKI/ UR. 1914 ŁÓDŹ/ ZM. 2000 WASZYNGTON/ WIERNY SYN KOŚCIOŁA SODALIS MARIANUS/ GORĄCY PATRIOTA OFICER ARMII KRAJOWEJ/
ODZNACZONY/ ORDEREM WOJENNYM VIRTUTI MILITARI/ ORDEREM ORŁA BIAŁEGO/ NAGRODĄ IM. BRATA ALBERTA/ "ZA HEROICZNĄ SŁUŻBĘ POLSCE"/ JAKO EMISARIUSZ/ RZĄDU POLSKIEGO NA WYCHODŹCTWIE / PRZEKAZAŁ PRZYWÓDCOM MOCARSTW ZACHODNICH/ PRAWDĘ O POLSKIM PASTWIE PODZIEMNYM/ ORAZ O HOLOCAUŚCIE
W 100. ROCZNICĘ URODZIN/ ARCHIDIECEZJA ŁÓDZKA/ Z ARCYBISKUPEM METROPOLITĄ/ MARKIEM JĘDRASZEWSKIM

Jan Kozielewski (Karski) (24 VI 1914 - 13 VII 2000), urodził się w Łodzi. Ukończył Wydział Prawa i dyplomację we Lwowie. Od 1939 r. rozpoczął pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Wziął udział w wojnie obronnej 1939 r. 24 IX został wzięty do sowieckiej niewoli, gdzie udawał zwykłego szeregowca, co pozwoliło mu wziąć udział w wymianie jeńców między Niemcami a ZSRR. W XII 1939 r. uciekł z niemieckiego transportu i włączył się w działalność konspiracyjną. Brał udział w misjach kurierskich do Francji. W VI 1940 r. aresztowany przez Gestapo na Słowacji. Próbował popełnić samobójstwo. Przewieziony do Polski, został odbity ze szpitala w Nowym Sączu. Karski działał następnie w Biurze Propagandy i Informacji Komendy Głównej AK i w froncie Odrodzenia Polski. Dwukrotnie przedostawał się na teren getta warszawskiego, potajemnie również dostał się do obozu tranzytowego w Izbicy. Sporządził raporty dotyczące Holocaustu. Wraz z informacjami przedostał się na Zachód, gdzie bezskutecznie próbował zainteresować sytuacją w Polsce państwa alianckie. Po wojnie pracował na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie, gdzie wykładał stosunki międzynarodowe i teorię komunizmu. W 1944  r. wydał  książkę "Tajne państwo", która została bestsellerem. Zmarł w Waszyngtonie.

Źródło:

  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Karski

 

b_150_100_16777215_00_images_lodzkie_lodz_karski.JPG