Lublin - tablica pamiątkowa gen. bryg. Kazimierza Tumidajskiego

Tablica pamiątkowa gen. bryg. Kazimierza Tumidajskiego

Położenie: Kościół Matki Bożej Zwycięskiej w Lublinie
ul. Narutowicza 6

Napis: ŻOŁNIERZOM/ ARMII KRAJOWEJ/ OKRĘGU LUBLIN/ ICH KOMENDANTOWI/ GEN. BRYG. KAZIMIERZOWI/ TUMIDAJSKIEMU/ <<MARCINOWI>>/ POLEGŁYM I POMORDOWANYM/ W WALCE O WOLNOŚĆ OJCZYZNY/ TOWARZYSZE BRONI/ CZEŚĆ I HOŁD DLA WAS OD PRZYTOMNYM/ PAMIĘĆ CZYNÓW WASZYCH DLA POTOMNYCH/ PRZEKAZUJEMY/ BO/ WALKA O WOLNOŚĆ, GDY SIĘ RAZ ZACZYNA/ Z KRWIĄ OJCA/ SPADA DZIEDZICTWEM NA SYNA

Gen. brygady Kazimierz Tumidajski (28 II 1897 - 4 VII 1947). Urodził się w Radłowie. Kształcił się w Tarnowie. W 1914 r. wstąpił do Legionów. Walczył w Karpatach i Besarabii. Po kryzysie przysięgowym wcielony do wojska austriackiego skąd zdezerterował. Wziął udział w wojnie polsko - ukraińskiej i polsko - bolszewickiej. We wrześniu 1939 przeszedł szlak bojowy 21 Dywizji Piechoty. Po spaleniu mostu na Dunajcu w Biskupicach Radłowskich zorganizował oddział partyzancki. Włączył się w prace organizacji konspiracyjnej Służba Zwycięstwu Polski, mianowany pierwszym komendantem SZP w Tarnowie, w 1941 mianowany szefem sztabu Okręgu Lubelskiego Związku Walki Zbrojnej. W 1944 kierował akcją „Burza” na Lubelszczyźnie. Nie zgodził się na propozycję wcielenia swych żołnierzy do I Armii Wojska Polskiego gen. Berlinga. Aresztowany przez NKWD, zmarł uduszony podczas głodówki protestacyjnej w szpitalu w Skopinie k/Riazania. Pośmiertnie został awansowany do stopnia generała brygady w 1994 r.

Źródło:

  • Juśko E., Generałowie Wojska Polskiego. Synowie Ziemi Tarnowskiej (1918-1945), Zeszyt Metodyczny nr 63 SCE w Tarnowie, Tarnów 2007

 

b_150_100_16777215_00_images_lubelskie_lublin_tumidaj.jpg