Lublin - tablica upamiętniająca 30 rocznicę strajku nauczycieli

Lublin - tablica upamiętniająca 30 rocznicę strajku nauczycieli

Położenie: ul. Królewska 3

Rok: 2011

Napis: W 30 ROCZNICĘ/ STRAJKU NAUCZYCIELI/ LUBELSZCZYZNY/ "Nauczyciele walczą o to/ by społeczeństwo nadzorowało oświatę,/ w szkołach uczono prawdy, dzieci miały/ znośne warunki w szkołach i internatach,/ a oświatą kierowali ludzie/ świadomi odpowiedzialności/ za kształcenie i wychowanie/ przyszłych pokoleń Polaków"./ z wypowiedzi przewodniczącego/ regionalnego Komitetu Strajkujących Szkół/ listopad 1981/ PRO MEMORIA/ REGIONALNA SEKCJA OŚWIATY I WYCHOWANIA/ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"/ ZARZĄD REGIONU ŚRODKOWOWSCHODNIEGO/ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"/ 2011


Protesty nauczycieli wybuchły jesienią 1981 r. Ich powodem było mianowanie przez władze nowego kuratora, bez konsultacji z Solidarnością. 14 X 1981 r. odbył się wiec protestacyjny, gdzie zaprezentowano także 20 postulatów zmierzających do odnowy oświaty. Między innymi były to żądania wydrukowania nowych, odkłamanych podręczników do historii i języka polskiego, swobodnego rozwoju harcerstwa i walki z korupcją. W dniach 19 XI do 2 XII odbył się protest, który objął 25 szkół ponadpodstawowych w Lublinie, 2 w Świdniku i po jednej w Dęblinie i Kraśniku. Łącznie uczestniczyło w nim około 200 nauczycieli.

Źródło:

  • http://www.polska1918-89.pl/pdf/postawy-nauczycieli-lubelszczyzny-wobec-wladzy-i-ustroju-w-latach-1957,2229.pdf

 

b_150_100_16777215_00_images_lubelskie_lublin_strajk.JPG