Dąbry - pomnik i cmentarz poległych partyzantów

Dąbry - pomnik i cmentarz poległych partyzantów

Położenie: Dąbry, Rzepiennik Strzyżewski, powiat tarnowski, województwo małopolskie.
Obiekty znajdują się przy szlaku niebieskim prowadzącym z Rzepiennika do Ciężkowic

Po zwycięskiej bitwie na Jamnej i przejściu w rejon Lichwina i Lubinki, batalion „Barbara” został częściowo zdemobilizowany. Dowódca Eugeniusz Borowski „Leliwa” podzielił oddział na mniejsze pododdziały. Jednym z nich był pluton Regina II dowodzony przez Zdzisława Bosowskiego „Kajetan”. Noc z 16 na 17 października 1944 r. oddział spędził w stodole we wspomnianym przysiółku. Rankiem partyzanci zostali nieoczekiwanie zaatakowani przez przeważające siły niemieckie (około 140 żołnierzy). W czasie walki w ogniu stanęła stodoła i pobliski dom. Z 29 żołnierzy w walce zginęło 18, 10 zostało wysłanych do obozu Gross-Rosen. Jednemu partyzantowi udało się zbiec mimo ran, a z obozu żywy powrócił też tylko 1 uczestnik bitwy. Prawdopodobnie zdradził ich właściciel stodoły.

Pomnik w Dąbrach znajduje się przy zabudowaniach przysiółka. Został wybudowany staraniem 10 Tarnowskiej Drużyny Harcerek. Gruntowna renowacja pomnika nastąpiła w 2006 r. Współcześnie obok pomnika stoi wysoki drewniany krzyż, a całość otoczona jest metalowym ogrodzeniem wspartym na słupach.Zbudowany jest z piaskowca ciężkowickiego, posiada tablicę inskrypcyjną z czarnego granitu.

Projektant: Bogdana i Anatol Drwalowie

Rok: 1958/2006

Napis: MIEJSCE/ UŚWIĘCONE/ KRWIĄ ŻOŁNIERZY/ ODDZIAŁU „REGINA II” 16 PUŁKU/ ARMII KRAJOWEJ/ POLEGŁYCH W WALCE O WOLNOŚĆ/ OJCZYZNY/ 17.X.1944/ BOŻE OJCÓW NASZYCH/ PRZYJMIJ ŚWIADECTWO WIARY/ I MIŁOŚCI OJCZYZNY SYNÓW NASZEGO NARODU/ POLEGŁYCH W NIERÓWNEJ WALCE/ Z HITLEROWSKIM NAJEŹDŹCĄ/ TU W DĄBRACH/ ORAZ STRACONYCH W GROSS-ROSEN/ UCZYŃ OFIARĘ ICH ŻYCIA/ POSIEWEM WOLNOŚCI I POKOJU./ CHRYSTE, KRÓLU MIŁOSIERDZIA I POJEDNANIA/ - PRZEZ PRZYCZYNĘ TWOJEJ MATKI/ KRÓLOWEJ POLSKI POMÓŻ NAM PRZEBACZYĆ,/ BROŃ NAS OD WOJNY, NIENAWIŚCI I NIEPAMIĘCI./ AMEN.

 

b_150_100_16777215_00_images_malopolskie7_dabry13.JPGb_150_100_16777215_00_images_malopolskie7_dabry18.JPGb_150_100_16777215_00_images_malopolskie7_dabry14.JPG

 

Obok pomnika znajduje się tablica informacyjna przedstawiająca plan ostatniego boju i zdjęcia członków oddziału „Regina”.

 

b_150_100_16777215_00_images_malopolskie7_dabry15.JPGb_150_100_16777215_00_images_malopolskie7_dabry16.JPGb_150_100_16777215_00_images_malopolskie7_dabry17.JPG

 

Na skraju lasu, około 100 metrów od pomnika w kierunku Rzepiennika Strzyżewskiego, znajduje się cmentarz poległych partyzantów. Nekropolia została założona w 1945 r. na planie prostokąta, alejką pośrodku prowadzącą do ściany centralnej mającą kształt łuku zwieńczonego kamiennym krzyżem. W obrębie łuku znajdują się dwie tablice pamiątkowe. Po obu stronach alejki znajdują się mogiły poległych żołnierzy. Dawne ziemne mogiły zastąpiły obecne betonowe nagrobki z betonowymi krzyżami, na których umieszczono mosiężne tabliczki z nazwiskami ofiar.

Napis na górnej tablicy: PARTYZANTOM ARMII KRAJOWEJ/ ODDZ REGINA II POLEGŁYM 17 X 1944/ W WALCE Z HITLEROWSKIM NAJEŹDŹCĄ/ O WOLNOŚĆ OJCZYZNY/ MJR BOSSOWSKI ZDZISŁAW „KAJETAN”/ KPT. ŁUCZKIEWICZ LEON „KRAJEWSKI”/ POR. ŁUCZKIEWICZ MARIAN „KRUK I”/ PCHR. ROZWADOWSKI BRONISŁAW „DYNAMIT”/ PCHR. BORYCZKO JÓZEF „DĄB”/ ST. STRZ. DURAN IGNACY „PIOŁUN”/ ST. STRZ. BORYCZKO WŁADYSŁAW „LIŚĆ”/ ST. STRZ. RUBIN FRANCISZEK „MURZYN II”/ STRZ. DZIADYK JANUARY „CZERNY”/ STRZ. JEDLECKI JAN „BATORY”/ JĘDRZEJOWSKI ADOLF „TARZAN III”/ STRZ. MAGDZIŃSKI WŁADYSŁAW/ STRZ. MLECZKO ANTONI „MOKRZYCKI”/ STRZ. ŁYCZKO MARIAN „TWARDOWSKI”/ STRZ. PODKÓWKA JÓZEF „SKOBEL”/ STRZ. WADAS JAN „SZTACHETA”/ STRZ. WALCZYK ANDRZEJ „KRUK II”/ STRZ. ŻURAWSKI JAN „ŻURAW”/ SPOŁECZEŃSTWO POWIATU/ GORLICKIEGO

Napis na dolnej tablicy: PARTYZANTOM ARMII KRAJOWEJ/ ODDZIAŁ REGINA II RANNYM 17 X  44/ I STRACONYM W OBOZIE/ KONCENTRACYJNYM GROSS ROSEN/ PCHOR. ŁUCZKIEWICZ ROMAN „ROM”/ PLUT. MENDRALA WALENTY „BARANOWSKI”/ ST. STRZ. HORYŃSKI ZBIGNIEW „WILCZEK”/ ST. STRZ. GAJEWSKI TADEUSZ „WILCZUR”/ STRZ. GĘBSKI STANISŁAW „GRYF”/ STRZ. GUCWA RUDOLF „BARAN”/ STRZ. SUCHOŃ LUDWIK „BENGAL”/ STRZ. ZIÓŁKOWSKI WŁADYSŁAW „GIEŁDA”/ MIESZKAŃCY GMINY RZEPIENNIK

 

b_150_100_16777215_00_images_malopolskie7_dabry.JPGb_150_100_16777215_00_images_malopolskie7_dabry4.JPGb_150_100_16777215_00_images_malopolskie7_dabry3.JPGb_150_100_16777215_00_images_malopolskie7_dabry2.JPGb_150_100_16777215_00_images_malopolskie7_dabry7.JPGb_150_100_16777215_00_images_malopolskie7_dabry5.JPGb_150_100_16777215_00_images_malopolskie7_dabry6.JPGb_150_100_16777215_00_images_malopolskie7_dabry8.JPG

 

Przy ogrodzeniu cmentarza znajduje się tablica informacyjna z 1977 r.  umocowana na drewnianym słupie.

Napis: W lecie 1944 r. na terenie Ziemi Tarnowskiej działał/ batalion partyzancki „Barbara” 16 pp A.K. w skład/ batalionu wchodziła 3 komp. „Regina”. Po bitwie/ pod Jamną /25 IX 1944/ została podzielona na/ dwa samodzielne oddziały. Oddział „Regina II”/ dowodzony przez por. Z. Bossowskiego ps./ „Kajetan” został  o świcie 17.X.1944 zdradziecko/ osaczony w stodole na kwaterze w Dąbrach./ W bitwie poległo 18 żołnierzy, a 9 zginęło/ w Gross-Rosen/ 17.X.1977

 

b_150_100_16777215_00_images_malopolskie7_dabry9.JPG

 

W lesie ponad 200 m od cmentarza znajduje się miejsce pierwotnego pochówku poległych partyzantów. Dojście do niego oznakowane jest małymi tabliczkami na drzewach. Obecnie, gdy mogiły już nie ma, na jej miejscu postawiony jest duży metalowy krzyż.

Napis: MIEJSCE/ PIERWOTNEGO POCHÓWKU/ PARTYZANTÓW ODDZIAŁU REGINA II/ Z BATALIONU „BARBARA” 16 PUŁKU/ ARMII KRAJOWEJ

 

b_150_100_16777215_00_images_malopolskie7_dabry10.JPGb_150_100_16777215_00_images_malopolskie7_dabry11.JPGb_150_100_16777215_00_images_malopolskie7_dabry12.JPG

 

Źródło:

  • http://www.batalionakbarbara.pl/pamitajmy-o-dbrach.html