Burzyn - tablica upamiętniająca ruch Elsów

Burzyn - tablica upamiętniająca ruch Elsów

Położenie: Burzyn, gmina Tuchów, powiat tarnowski, województwo małopolskie.
W przedsionku kaplicy zgromadzenia sióstr Sług Jezusa.

Rok: 9 XI 1980

Napis: ECCLESIA LEX SUPREMA/ OJCZYZNA/ NAUKA/ CNOTA/ KAPLICA TA WYBUDOWANA W BURZY-/ NIE W LATACH 1934-1937 Z OSOBISTYCH/ SKŁADEK CZŁONKÓW FILARECKIEGO ZWIĄ-/ KU ELSÓW JEST POMNIKIEM RELIGIJNEJ/ I PATRIOTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SZLACHE-/ TNYCH LUDZI KTÓRZY IDEE MORALNE-/ GO ODRODZENIA POLSKI PO 150 LATACH/ NIEWOLI REALIZOWALI PRZEZ WYTRWAŁĄ/ PRACĘ NAD SOBĄ W OPARCIU O CHRZEŚCI-/ JAŃSKĄ WIARĘ NADZIEJĘ I MIŁOŚĆ ZGOD-/ NIE Z ZASADAMI EWANGIELII CHRYSTUSA/ I NAUKĄ KOŚCIOŁA/ GŁÓWNI FUNDATORZY KAPLICY/ KS. ANTONI CZĄSTKA OSTATNI PREZES ZWIĄZKU/ +1977 PROF DR jAN DOBROWOLSKI - 1958 GERTRUDA/ DOBROWOLSKA 1968 PROF. DR JÓZEF KOSTRZEWSKI/ +1966 WIKTORIA NIKLAS + 1941 PROF. DR HM RP./ TADEUSZ STRUMIŁO +1958/ W 25 ROCZNICĘ ŚMIERCI INICJATORA RUCHU ELSÓW/ WINCENTEGO LUTOSŁAWSKIEGO +1954

Towarzystwo "Eleusis" założył w 1903 r. filozof Wincenty Lutosławski. Towarzystwo dążyło do moralnego odrodzenia społeczeństwa polskiego. Miało się to dokonać poprzez pogłębianie praktyk religijnych, wyrzeczenie się nałogów: alkoholu, gier hazardowych oraz rozpusty. Organizacja ta wywarła duży wpływ na polskie harcerstwo. W latach 30-tych XX w. z inicjatywy profesora Uniwersytetu Poznańskiego Jana Dobrowolskiego w Burzynie zaczęła funkcjonować osada Elsowo. Wzniesiono wtedy kaplicę p.w. św. Józefa oraz Dom Filaretów. W czasie II wś Elsowo było ośrodkiem tajnego nauczania, za co śmierć ponieśli:Teresa i Kazimierz Weydlich, Jan Biliński i Kazimierz Wantuch. Dzięki tajnemu nauczaniu wykształcenie średnie zdobyły 122 osoby. Po II wś władze komunistyczne zakazały działalności stowarzyszenia, a obiekty przejęło państwo. Później przekazano je Żeńskiemu Zgromadzeniu Sług Jezusa z Tarnowa.

Źródło:

  • Pomniki i Miejsca pamięci Narodowej. Przewodnik cz. II, PTTK, Tarnów 2007

 

b_150_100_16777215_00_images_malopolskie_burzyn_els.jpg