Szydłowiec - tablica poświęcona komendantom V Podobwodu AK Szydłowiec

Szydłowiec - tablica poświęcona komendantom V Podobwodu AK Szydłowiec

Położenie: Szydłowiec, gmina Szydłowiec, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie
Wewnątrz kościoła św. Zygmunta, Rynek Wielki

Rok: 8 IX 1976

Napis: WIERNYM BOGU I OJCZYŹNIE/ W 60 ROCZNICĘ POWSTANIA/ POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO/ KOMENDANTOM V PODOBWODU/ ARMII KRAJOWEJ SZYDŁOWIEC/ PAMIĘCI/ KPT GUSTAWA KROLLA/ "JANA"/ TWÓRCY PODOBWODU/ KOMENDANTA OD 6.1.40r.-20.3.44r./ ZAŁOŻYCIELA KONSPIRACYJNYCH/ SZKÓŁ PODCHORĄŻYCH/ i PODOFICERSKIEJ/ WIĘŹNIA OBOZÓW/ GROSSROSEN i/ FLOSSENBURG/ ORAZ KAŹNI UB/ DR KRZYSZTOFA HOFMANA/ "CYPRIANA"/ ZASTĘPCY DOWÓDCY/ 72 PP AK i DOWÓDCY 3 BAONU/ WIĘŹNIA OŚWIĘCIMIA/ I ŁAGRÓW SOWIECKICH/ HONOROWEGO OBYWATELA/ MIASTA SZYDŁOWCA/ PPOR. KAZIMIERZA MAJEWSKIEGO "SYGNAŁA"/ OD 19.X.1939r. - 6.I.1940r./ PPOR. STANISŁAWA WARCHOŁA "KALINY"/ P.O. OD 20.III. - 3.V.1944r./ POR. JERZEGO ZARĘBY "ZEMSTY"/ OD 3.V. - 14.VI.1944r./ Zamordowany przez Gestapo/ POR. LESŁAWA DWORAKA "BORUTY"/ OD 7.IX.1944r. - 19.I.1945r.

Krzysztof Hofman (20 IV 1914 - 30 X 1996), dowódca I batalionu 72 pp, więziony w Auschwitz, z którego uciekł. Pod koniec wojny trafił do sowieckiej niewoli i został zesłany na Syberię. Do Polski wrócił w 1947 r. Był cenionym akupunkturzystą.

Gustaw Kroll (8 I 1898 - 20 I 1982), uczestnik pierwszej I i II wś. Walczył w Samodzielnej Grupie Operacyjnej "Polesie". Więziony przez Niemców w obozach koncentracyjnych, aresztowany przez UB w 1948 r.

Źródło:

  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Hofman
  • http://szydlowiecpowiat.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/102819/_szydlowiec_kwesta_na_rzecz_ratowania_zabytkowych_nagrobkow

 

b_150_100_16777215_00_images_mazowieckie_szydlowiec_pp.JPG