Rzeszów - tablica upamiętniająca gen. Władysława Sikorskiego

Rzeszów - tablica upamiętniająca gen. Władysława Sikorskiego

Położenie: wewnątrz kościoła św. Krzyża
Ul. 3 Maja 20

Rok: 1974

Napis: GENERAŁ BRONI/ WŁADYSŁAW SIKORSKI/ NACZELNY WÓDZ I PREMIER/ RZĄDU POLSKIEGO NA EMIGRACJI/ UR. 20.5.1881 ZGINĄŁ 4.7.1943/ WIELKIEMU PRZYWÓDCY NARODU/ WYCHOWANKOWI TUT. ŚWIĄTYNI I GIMNAZJUM/ TABLICĘ TĘ WMUROWAŁA W 1974 R./ ŁĄCZNICZKA ARMII KRAJOWEJ/ J.M. MISIEWICZ

 

Władysław Sikorski (20 V 1881 - 4 VIII 1943), generał, premier Rządu na uchodźstwie. Urodził się w Tuszowie Narodowym, wcześnie związał się z podziemiem niepodległościowym. W czasie I wojny światowej walczył w Legionach Polskich. Następnie wziął udział w wojnie polsko - bolszewickiej. Po jej zakończeniu pełnił różne funkcje rządowe, był premierem kraju (1922-1923) i ministrem spraw wojskowych (1923-1924). Po przewrocie majowym został odsunięty na boczny tor, pozostając w opozycji do rządów sanacji. W okresie II wojny światowej został premierem rządu RP na uchodźstwie, Naczelnym Wodzem Polskich Sił Zbrojnych. Nawiązał ponowne stosunki dyplomatyczne z ZSRR, zerwane po inwazji Sowietów na Polskę 17 IX 1939 r. Na mocy układu Sikorski - Majski została utworzona Armia Polska pod dowództwem gen. Władysława Andersa. Zajął mocne stanowisko w sprawie zbrodni katyńskiej, wobec czego Stalin zerwał stosunki dyplomatyczne z rządem na uchodźstwie. Zginął w katastrofie lotniczej nad Gibraltarem. Jego śmierć do dziś wzbudza kontrowersje, nie wykluczono także sabotażu. Jakakolwiek byłaby prawda, śmierć Sikorskiego osłabiła głos Polski wśród sojuszników walczących z hitleryzmem.

Źródło:

  • http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Sikorski

 

b_150_100_16777215_00_images_podkarpackie2_rzesz_sikor.JPG