Przeworsk - tablica upamiętniająca generała Jana Władysława Chmurowicza

Przeworsk - tablica upamiętniająca generała Jana Władysława Chmurowicza

Położenie: Przeworsk, gmina Przeworsk, powiat przeworski, województwo podkarpackie.
Na zewnątrz biblioteki miejskiej przy ul. Piłsudskiego

Rok: 11 XI 2009

Napis: PAMIĘCI/ GENERAŁA BRYGADY/ JANA WŁADYSŁAWA CHMUROWICZA/ URODZONEGO W 1887 R. W PRZEWORSKU,/ ZMARŁEGO W 1965 R. W KRAKOWIE,/ DOWÓDCY POWIATU ETAPOWEGO PRZEWORSK/ W LATACH 1918 - 1919,/ UCZESTNIKA WALK O ODZYSKANIE I UTRZYMANIE/ NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI W LATACH 1918 - 1920,/ W LATACH 1921 - 1939 MIĘDZY INNYMI:/ DOWÓDCY 2. PUŁKU ARTYLERII CIĘŻKIEJ W CHEŁMIE/ KOMENDANTA SZKOŁY STRZELAŃ ARTYLERYJSKICH/ W TORUNIU, DOWÓDCY 15 DYWIZJI PIECHOTY/ W BYDGOSZCZY, ZASTĘPCY DOWÓDCY OKRĘGU/ KORPUSU NR X W PRZEMYŚLU,/ W KAMPANII WRZEŚNIOWEJ 1939 R./ DOWÓDCY OBRONY PRZEMYŚLA,/ PO KAPITULACJI, W LATACH 1939 - 1945/ JEŃCA WIELU NIEMIECKICH OFLAGÓW, MIĘDZY INNYMI/ II C WOLDENBERG, GDZIE BYŁ KONSPIRACYJNYM/ KOMENDANTEM WOJSKOWYM OBOZU,/ ODZNACZONEGO SREBRNYM KRZYŻEM ORDERU WOJENNEGO/ VIRTUTI MILITARI, CZTEROKROTNIE KRZYŻEM WALECZNYCH,/ ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI ORAZ WIELOMA INNYMI/ ODZNACZENIAMI KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI./ MIESZKAŃCY PRZEWORSKA/ LISTOPAD 2009 R.

Jan Władysław Chmurowicz (31 XII 1887 - 5 I 1965), urodził się w Przeworsku. Po ukończeniu szkoły realnej kształcił się w Jarosławiu i w Krakowie. Od 1912 r. pracował jako urzędnik ruchu w dyrekcji kolei we Lwowie. W armii austriackiej ukończył szkołę oficerską. W czasie I wś walczył na froncie włoskim, uzyskawszy rangę kapitana. Uczestniczył także w wojnie polsko - bolszewickiej. W 1936 r. został mianowany generałem brygady. Od 9 IX 1939 r. dowodził obroną Przemyśla. Po wzięciu do niewoli niemieckiej przetrzymywany był w kilku obozach, m.in. Woldenberg, gdzie był konspiracyjnym komendantem obozu.

Źródło:

  • http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Chmurowicz

 

b_150_100_16777215_00_images_podkarpackie2_przewo_chmur.JPG