Rzeszów - pomnik płk. Leopolda Lisa-Kuli

Rzeszów - pomnik płk. Leopolda Lisa-Kuli

Położenie: ul. Mikołaja Kopernika, naprzeciw Placu Farnego

Projektant: Edward Wittig/ Janusz Wilczyński i Bogusz Salwiński

Rok: 1932/ 21 XI 1992

Z oryginalnego pomnika, który został w IV 1940 r. zniszczony przez Niemców, ocalała jedynie głowa. Na uroczystości odsłonięcia przybył prezydent I. Mościcki, marszałkowa Aleksandra Piłsudska z córkami, marszałkowie Sejmu i Senatu, generałowie i posłowie.

Napis na tablicy informacyjnej: POMNIK PŁK. LEOPOLDA/ LISA - KULI/ WZNIESIONY W 1932 r. AUTORSTWA/ EDWARDA WITTIGA, ZNISZCZYLI/ HITLEROWCY W 1940 r. OBECNY,/ USTAWIONY W 1992 r., STANOWI/ REPLIKĘ POPRZEDNIEGO WYKONANĄ/ PRZEZ BOGUSZA SALWIŃSKIEGO/ I JANUSZA WILCZYŃSKIEGO
LEOPOLD LIS - KULA 1896 - 1919/ Obst. der Polnischen Streitkräfte, Legionär,/ Nationalheld, verbunden mit Rzeszów./ Das 1932 errichtere Denkmal wurde/ 1940 von den Deutschen vernichtet. Das/ jetzige Denkmal ist eine 1992 nachge-/ schafftene Replik des ursprünglichen Werks.
LEOPOLD LIS - KULA 1896 - 1919/ a colonel of the Polish Army, soldier/ of the Polish Legions, national hero/ connected with Rzeszów. His monument/ raised in 1932, devastated by the/ Germans in 1940. It's present form,/ which is a replica of the old one,/ qas reerected in 1992

Napis: PUŁKOWNIK LEOPOLD LIS-KULA/ UR. 11-XI-1896 W KOSINIE POD/ RZESZOWEM PADŁ 7 III 1919 ROKU/ POD TORCZYNEM - STRZELEC LEGIO-/ NISTA PEOWIAK ŻOŁNIERZ POLSKI// WE WSZYSTKICH PRACACH PRZYKŁAD CNO-/ TY W WALKACH WZÓR BOHATERSTWA

Leopold Lis-Kula (11 XI 1896 - 7 III 1919), urodził się w Kosinie. Jako młody chłopak mieszkał z rodziną w Rzeszowie. Od młodych lat angażował się w czyn niepodległościowy, m.in. uczestnicząc w ruchu skautowskim. W 1912 r. wstąpił do Związku Strzeleckiego, gdzie przyjął pseudonim "Lis". W tym samym roku ukończył w Zakopanem tajny kurs oficerski. Od 1914 r. bierze udział w walkach Legionów. W I 1915 r. w Wadowicach zdał maturę. Po kryzysie przysięgowym, internowany, następnie skierowany na front włoski. W 1918 r. tworzył polskie oddziały na froncie wschodnim. Walczył w wojnie polsko-ukraińskiej. Zmarł z ran w Torczynie.

Źródła:

  • http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/historia/plenerowa-lekcja-historii-ulicami-rzeszowa/pomnik-plk-leopolda-lisa-kuli
  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Leopold_Lis-Kula

 

b_150_100_16777215_00_images_podkarpackie2_rzeszow_liskula.JPGb_150_100_16777215_00_images_podkarpackie2_rzeszow_liskula2.JPGb_150_100_16777215_00_images_podkarpackie2_rzeszow_liskula3.JPGb_150_100_16777215_00_images_podkarpackie2_rzeszow_liskula4.JPG