Rzeszów - tablica pamięci Olgi i Andrzeja Małkowskich

Rzeszów - tablica pamięci Olgi i Andrzeja Małkowskich

Położenie: ul. Sokola 7/9, na budynku Teatru im. Wandy Siemaszkowej

Rok: 2008

Napis: TWÓRCOM/ HARCERSTWA/ POLSKIEGO/ BOHATEROM/ CHORĄGWI/ OLDZE I ANDRZEJOWI MAŁKOWSKIM/ W 120 ROCZNICĘ URODZIN/ W PRZEDEDNIU STULECIA HARCERSTWA/ HARCERZE I INSTRUKTORZY/ CHORĄGWI PODKARPACKIEJ ZHP/ LWÓW/ RZESZÓW/ ODKRZYKOŃ 2008 R.

 

Andrzej Małkowski (31 X 1888 - 15/16 I 1919), urodził się w Trębkach koło Gostynina. Uczył się w Warszawie, Tarnowie, Krakowie i Lwowie. W młodości należał do wielu organizacji: "Eleusis", "Sokół" i "Zarzewie". W XI 1909 r. przetłumaczył podręcznik twórcy skautingu Roberta Baden - Powella. Od tego czasu zaczął organizować ruch skautingu w Polsce. W 1913 r. przeniósł się do Zakopanego, gdzie poświęcił się pracy pedagogicznej i działalności harcerskiej. Po wybuchu I wś wstąpił na krótko do Legionów Polskich. W Zakopanem gromadził broń chcąc utworzyć zalążek niepodległej Polski - Rzeczypospolitą Podhalańską. Po zdekonspirowaniu wraz z żoną musiał opuścić Zakopane. Udał się do Anglii, a potem do Stanów Zjednoczonych, gdzie zakładał polskie drużyny skautowe wśród emigrantów. W Kanadzie ukończył szkołę oficerską. Służył w Canadian Railway Corps. Po powrocie do Europy dowodził oddziałem we Francji. W XI 1918 r. został wcielony do armii gen. Hallera. Wysłany z misją do Odessy zginął, gdy statek którym płynął, zatonął po zderzeniu z miną morską u wybrzeży Sycylii.

Olga Małkowska z Drahonowskich (1 IX 1888 - 15 I 1979), urodziła się w Krzeszowicach. Maturę zdała w Krakowie, potem wstąpiła do Konserwatorium Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie. Była instruktorką wychowania fizycznego w „Sokole”, działała także w organizacji wychowania narodowego Eleusis, została również porucznikiem Polskich Drużyn Strzeleckich. Podczas służby męża pracowała w Szwajcarii i Anglii. Po powrocie do kraju w 1921 r. poświęciła się pracy harcerskiej. W czasie II wś emigrowała do Wielkiej Brytanii, gdzie założyła Dom Dziecka Polskiego. Do Polski wróciła w 1961 r. Początkowo zamieszkała we Wrocławiu, lecz później przeniosła się do Zakopanego, gdzie zmarła.

Źródło:

  • http://z-ne.pl/s,doc,22148,1,1506,pomnik_tworcow_polskiego_harcerstwa.html
  • http://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Ma%C5%82kowski
  • http://pl.wikipedia.org/wiki/Olga_Drahonowska-Ma%C5%82kowska
  • http://www.polskieradio.pl/39/247/Artykul/167608,Andrzej-Malkowski

 

b_150_100_16777215_00_images_podkarpackie3_rzeszow_malkowski.JPG