Rzeszów - tablica poświęcona pamięci Stanisława Nowakowskiego

Rzeszów - tablica poświęcona pamięci Stanisława Nowakowskiego

Położenie: ul. Targowa 13

Rok: 11 XI 1988

Napis: W 70 ROCZNICĘ/ ODZYSKANIA/ NIEPODLEGŁOŚCI/ 70 LECIE/ POWSTANIA ZHP/ 1899 1985/ PAMIĘCI/ HARCMISTRZA PL/ STANISŁAWA NOWAKOWSKIEGO/ "DZIADKA"/ UCZESTNIKA WALK O NIEPODLEG-/ ŁOŚĆ POLSKI PIERWSZEGO/ KOMENDANTA RZESZOWSKIEJ/ CHORĄGWI HARCERZY 1944 - 1947/ NAUCZYCIELA I GEOGRAFA/ PATRIOTY I SPOŁECZNIKA/ RZESZOWSKA CHORĄGIEW/ ZHP/ 11 LISTOPAD 1988

Stanisław Nowakowski (27 IX 1899 - 16 I 1985), urodził się w Jaworowie koło Lwowa. Uczył się w Tłumaczu, Borszczowie i Lwowie. Ukończył studia geograficzne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w 1924 r. W czasie I wojny światowej walczył w szeregach armii austriackiej na froncie włoskim. Wziął również udział w wojnie polsko - bolszewickiej. Z harcerstwem związany od 1915 r. Został harcmistrzem w 1927 r. Przed II wś pracował jako nauczyciel w Krośnie, Czortkowie i Kołomyi. W 1944 r. odbudowywał harcerstwo w realiach Polski Ludowej. W 1951 r. zrezygnował z pracy czynnej w harcerstwie, do którego powrócił w 1956 r. Po wojnie pracował jako wizytator szkół powszechnych i zastępca dyrektora Studium Nauczycielskiego w Rzeszowie. Zmarł w Rzeszowie.

Źródło:

  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Nowakowski_(harcmistrz)

 

b_150_100_16777215_00_images_podkarpackie3_rzeszow_nowak.jpg