Gdańsk - tablica upamiętniająca żołnierzy oddziału rozpoznawczego AK Władysława Kitowskiego

Gdańsk - tablica upamiętniająca żołnierzy oddziału rozpoznawczego AK Władysława Kitowskiego

Położenie: wewnątrz bazyliki mariackiej w Gdańsku

Są to właściwie dwie tablice, na dolnej z podobizną MB Wileńskiej umieszczone są tabliczki z nazwiskami żołnierzy.

Napis: KU CZCI ŻOŁNIERZY ODDZIAŁU ROZPOZNAWCZEGO/ KOMENDANTA OKRĘGÓW WILEŃSKIEGO/ I NOWOGRODZKIEGO A.K./ DOWODZONEGO PRZEZ RTM."GROMA"-"ORLICZA"/ (WŁADYSŁAWA KITOWSKIEGO)/ KTÓRZY WALCZYLI I POLEGLI ZA OJCZYZNĘ/ W LATACH 1944-1945/ TOWARZYSZE BRONI.

rtm. WŁADYSŁAW KITOWSKI/ "GROM" - "ORLICZ"/ DOWÓDCA "ORKO"/ zmarł w Szwecji 13.10.1981 r.
kpt jERZY CICHOCKI - "CICHY"/ poległ pod Wilnem/ 07.07. 1944 r./ kpr. ZDZISŁAW SZWEDZIUK/ "WAMP"/ zmarł 08.08. 1990r.
por.HIERONIM PIOTROWSKI -"JUR"/ d-ca I szwadronu kaw. KVM/ poległ 15.01.1947r./ strz. WALDEMAR SAWICZ - "PAT"/ poległ pod Wilnem/ 07.07. 1944r./ JADWIGA SOKOŁOWSKA/ "MARGARYTA"/ szef łączniczek "ORKO"/ ZMARŁA 21.10. 1990r./
plut. WITOLD KOCZAN - "BAJKA"/ stracony przez NKWD/ 13.10. 1944r./ 23 ŻOŁNIERZY NIEZNANYCH/ POLEGŁYCH POD KORELICZAMI/ 02.02. 1945r./ plut. ZYGMUNT KŁOSIŃSKI/ "HUZAR" - "DAN"/ zmarł 14.03. 2000
kpt KAZIMIERZ BUNCLER - "MIK"/ zmarł w więzieniu w ZSRR/ 17.11.1945r./ st. ułan WLODZIMIERZ DYMAS/ "PATASZON"/ zmarł 03.11.1987/ st. ułan ZENON SŁOSKO/ "WIARUS"/ zmarł 10.12.2000

 

b_150_100_16777215_00_images_pomorskie_gdansk_orlicz.jpg