Słupsk - tablica poświęcona mjr. Zygmuntowi Szendzielarzowi ps. Łupaszka

Słupsk - tablica poświęcona mjr. Zygmuntowi Szendzielarzowi ps. Łupaszka

Położenie: Słupsk, województwo pomorskie
Przedsionek w kościele p.w. św. Jacka
ul. św. ojca Pio 3

Rok: 1 III 2013

Napis: BÓG - HONOR - OJCZYZNA/ W HOŁDZIE/ D-cy mjr. Zygmuntowi Szendzielarzowi/ ps. "ŁUPASZKA"/ ORAZ WSZYSTKIM ŻOŁNIERZOM/ 5 WILEŃSKIEJ BRYGADY/ ARMII KRAJOWEJ/ KTÓRZY WALCZYLI/ Z HITLEROWSKIM OKUPANTEM/  I STALINOWSKIM  TOTALITARYZMEM/ O NIEPODLEGŁOŚĆ OJCZYZNY/ CZEŚĆ ICH PAMIĘCI/ TOWARZYSZE BRONI Z ARMII KRAJOWEJ/ I WIĘŹNIOWIE POLITYCZNI STANU WOJENNEGO/ 01.03.2013r.

Zygmunt Szendzielarz (12 III 1910 - 8 II 1951), urodził się w Stryju. Związany z wojskiem od 1931 r., brał udział w wielu zawodach hippicznych. W czasie kampanii wrześniowej walczył jak dowódca 2 szwadronu w 4 Pułku Ułanów Zaniemieńskich. Po jego rozbiciu wszedł w skład m.in. Nowogródzkiej Brygady Kawalerii. W czasie okupacji włączył się w działalność konspiracyjną w ZWZ-AK. W VIII 1943 został dowódcą 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Prowadził walkę z Niemcami, kolaborującą z nimi policją litewską oraz partyzantką sowiecką. Po rozbiciu struktur AK przez NKWD, jego Brygada lawirując pomiędzy oddziałami niemieckimi i sowieckimi przeszła do Puszczy Grodzieńskiej. Tam, 23 VII 1944 r. nastąpiło jej rozwiązanie. 10 XI został awansowany do rangi majora. Ponowna reorganizacja Brygady nastąpiła w Okręgu Białystok. Łupaszka prowadził walkę z oddziałami Armii Czerwonej, LWP, KBW, NKWD, UB i MO. We IX 1945 r. Brygadę rozformowano, a sam przeniósł się do Gdańska chcąc dalej prowadzić walkę z systemem komunistycznym. Od II 1946 r. utworzył 6 Brygadę Wileńską, a w IV odtworzył 5 Wileńską Brygadę, która miała walczyć na terenie Pomorza, Warmii i Mazur. Latem 1946 r. obie brygady zostały połączone, a wkrótce zwolnił większość podkomendnych. Próbując powrócić do normalnego życia, ukrywał się na Śląsku i w Zakopanem. Został aresztowany 30 VI 1948 r. Więziony ponad dwa lata i torturowany został skazany na śmierć i zamordowany. Jego szczątki zostały odkryte dopiero w 2013 r. Awansowany pośmiertnie w 2016 do stopnia pułkownika.

Źródło:

  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Szendzielarz

 

b_150_100_16777215_00_images_pomorskie_slupsk_lupaszka.JPG