Częstochowa - Jasna Góra - tablica upamiętniająca Stanisława Widackiego

Częstochowa - Jasna Góra - tablica upamiętniająca Stanisława Widackiego

Położenie: Częstochowa, województwo śląskie
Wewnątrz przybudówki, przedsionka w kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej

Napis: STANISŁAW/ WIDACKI/ UR. 27.IV.1883 W BAKOWCACH/ PUŁKOWNIK WP/ DOWÓDCA 51 PPW BRZEŻANACH/ POSEŁ NA SEJM/ PREZYDENT MIASTA TARNOPOLA/ ZGINĄŁ W 1940 r.

Stanisław Widacki (27 IV 1883 - IV 1940), urodził się w Bakowcach. Gimnazjum ukończył w Drohobyczu, a studia we Lwowie. Od młodości związany był z ruchem niepodległościowym. W czasie I wś walczył w armii austriackiej, od 1918 służył w Wojsku Polskim. Brał udział w wojnie polsko - ukraińskiej i polsko - bolszewickiej. W 1931 r. został awansowany na pułkownika. Od 1933 r. w stanie spoczynku. W latach 1934 - 1939 r. piastował urząd burmistrza Tarnopola. W 1935 r. został posłem na sejm. Aresztowany przez NKWD dzień po inwazji ZSRR na Polskę. Zamordowany w więzieniu NKWD w Kijowie.

Źródło:

  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Widacki

 

b_150_100_16777215_00_images_slaskie_jasna_widacki.JPG