Częstochowa - Jasna Góra - tablica Polaków na Wileńszczyźnie

Częstochowa - Jasna Góra - tablica Polaków na Wileńszczyźnie

Położenie: Częstochowa, województwo śląskie
Wewnątrz przybudówki, przedsionka w kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej

Na tablicy znajdują się zarys wizerunki MB z Dzieciątkiem, Chrystus w pozie ukrzyżowania oraz mapa wschodnich rubieży II RP

Napis: PAMIĘCI/ I MODLITWIE/ POLECAMY/ POLAKÓW NA WILEŃSZCZYŹNIE/ JAK I WSZYSTKICH POLAKÓW ŻYJĄCYCH/ NA ZIEMIACH WSCHODNICH KTÓRZY/ W ZMIENNYCH KOLEJACH I KATAKLIZMACH/ PO PIERWSZEJ I DRUGIEJ WOJNIE/ ŚWIATOWEJ ZACHOWALI WIERNOŚĆ MOWIE/ I TRADYCJOM OJCZYSTYM ŻYCIEM/ I ŚMIERCIĄ ŚWIADCZĄC O WIĘZI Z POLSKĄ/ W CZAS WYBORU POLAKA/ NA STOLICĘ PIOTROWĄ/ RODACY

Napis na obwolucie: O PANNO ŚWIĘTA CO JASNEJ BRONISZ CZĘSTOCHOWY I W OSTREJ ŚWIECISZ BRAMIE DAJ IM MOC TRWANIA I SIŁĘ ZWYCIĘSTWA
Miasta: Kowno, Wilno, Grodno, Nowogródek, Baranowicze, Pińsk, Brześć Lwów

 

b_150_100_16777215_00_images_slaskie_jasna_wilno.JPG