Częstochowa - tablica pamięci Stefana Korbońskiego

Częstochowa - tablica pamięci Stefana Korbońskiego

Położenie: Częstochowa, województwo śląskie
Na budynku IV LO im. Henryka Sienkiewicza
al. NMP 56

Rok: 27 IX 1999

Napis: STEFAN KORBOŃSKI/ ABSOLWENT TUTEJSZEGO GIMNAZJUM Z ROKU 1921/ UR. 02.03. 1901 r. W PRASZCE/ ZM. 23.04.1989 r. W WASZYNGTONIE/ HARCMISTRZ, OBROŃCA LWOWA, POWSTANIEC ŚLĄSKI/ POLITYK, DZIAŁACZ RUCHU LUDOWEGO,/ SZEF KIEROWNICTWA WALKI CYWILNEJ,/ OSTATNI DELEGAT RZĄDU RP NA KRAJ,/ CZŁONEK WŁADZ NACZELNYCH PSL W KRAJU/ I N UCHODŹSTWIE, PISARZ I PUBLICYSTA./ ODZNACZONY:/ KRZYŻEM VIRTUTI MILITARI/ KRZYŻEM ŚLĄSKIEJ WSTĘGI WALECZNOŚCI I ZASŁUGI/ ORDEREM ORŁA BIAŁEGO./ CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI/ KOMBATANCI I LUDOWCY/ CZĘSTOCHOWA 27.09.1999 r.

Stefan Korboński (2 III 1901 - 23 IV 1989), urodził się w Praszce. Od 1908 r. mieszkał w Częstochowie, gdzie uczęszczał do tutejszego gimnazjum. Edukacji w tym okresie nie ukończył, gdyż od 1919 brał udział w walkach o Lwów, a w lipcu 1920 r. zgłosił się ponownie do wojska w czasie wojny polsko-bolszewickiej. W 1921 r. brał udział w III powstaniu śląskim. W latach 20-tych pracował jako nauczyciel w Pyzdrach. Ukończył studia prawnicze, aplikacje odbył na Uniwersytecie Poznańskim. Pracował w Poznaniu i Warszawie. Związany z ruchem ludowym. W stopniu porucznika walczył w wojnie obronnej Polski. Dostał się do niewoli sowieckiej skąd zbiegł. W Warszawie działał w strukturach ZWZ-AK, m.in. kierował radiostacją. W 1941 r. został szefem Kierownictwa Walki Cywilnej. Wziął udział w powstaniu warszawskim. W III 1945 r. przejął obowiązki Delegata Rządu na Kraj. Został aresztowany przez NKWD w VI 1945 r. Po uwolnieniu wrócił do praktyki adwokackiej, został też członkiem kierownictwa PSL. W 1947 r. został posłem na Sejm Ustawodawczy. W obawie przed aresztowaniem uciekł z kraju do Szwecji, a następnie do USA, gdzie osiadł na stałe. Działacz polonijny, autor wielu opracowań dotyczących Państwa Podziemnego.

Źródło:

  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Korbo%C5%84ski

 

b_150_100_16777215_00_images_slaskie2_czestoch_ponur_korbon.JPG