Częstochowa - Jasna Góra - tablica Armii Krajowej

Częstochowa - Jasna Góra - tablica Armii Krajowej

Położenie: Częstochowa, województwo śląskie
Wewnątrz przybudówki, przedsionka w kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej

 

Napis: ARMIA KRAJOWA/ Z TWOIM IMIENIEM MATKO/ BOŻA SZLIŚMY/ W BÓJ
DOWÓDCY ARMII KRAJOWEJ/ REALIZUJĄCY ROZKAZ NACZELNEGO/ WODZA WOJSKA POLSKIEGO/ MARSZAŁKA EDWARDA RYDZA-ŚMIGŁEGO/ PROWADZENIA DALEJ WALKI W PODZIEMIU./ GEN. BRYG. MICHAŁ TARASIEWICZ/ - TOKARZEWSKI "TORWID"/ GEN. DYW. STEFAN ROWECKI "GROT"/ GEN. DYW. TADEUSZ KOMOROWSKI "BÓR"/ GEN. BRYG. LEOPOLD OKULICKI "NIEDŹWIADEK"/ STAN ARMII KRAJOWEJ 743 340/ ŻOŁNIERZY. W ODDZIAŁĄCH WALCZĄ-/ CYCH 393 340; W ODDZIAŁACH/ POMOCNICZYCH 350 000./ WALKA: ARMIA KRAJO-/ WA ANGAŻOWAŁA W/ W WALCE SIŁY NPLA.,/ 974 BATALIONY TJ./ 50 - 60 DYWIZJI 500/ 600 NA LINII FRONTU NA LINII FRONTU/ WYNIKI WAŻNIEJ-/ SZYCH AKCJI DYWER-/ SYJNO - SABOTAŻOWYCH/ WYSADZONO MOSTÓW/ KOLEJOWYCH 41: W/ WYNIKU WYKOLEJENIA/ TRANSPORTÓW KOLEJOWYCH/ ZNISZCZONO USZKODZONO PARO-/ WOZÓW KOLEJOWYCH - 7733; WAGO-/ NÓW CYSTERN I INNYCH 21545;/ SAMOCHODÓW WOJSKOWYCH 4326;/ SAMOLOTÓW 26; ZNISZCZONO BENZYNY/ 4674 TONY; SPALONO MAGAZYNÓW SKŁA-/ DÓW 132; UNIERUCHOMIONO FABRYK: 1/ ZAGWOŻDŻONO SZYBÓW NAFTOWYCH: 10/ PRZERWANO SIECI ELEKTRYCZNYCH:638/ WYKONANO WADLIWIE CZĘŚCI SILNIKÓW/ ELEKTRYCZNYCH : 4710; LUF ARMATNICH: 203;/ POCISKÓW ARTYLERYJSKICH - 92 000;/ RADIOSTACJI LOTNICZYCH - 107; CZĘŚCI/ DLA PRZEMYSŁU ELEKTRYCZNEGO./ KONDENSATORÓW- 4672; WYKONANO/ RÓŻNYCH AKTÓW SABOTAŻU 25 145/ WYWIAD: PRZEKAZANO ALIANTOM WIA-/ DOMOŚCI DOTYCZĄCE WOJSKOWOŚCI I GOS/ PODARKI Z TERENÓW POLSKI I NIEMIEC/ ORAZ INFORMACJE O BRONI V WRAZ Z MATERIA-/ ŁAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI RAKIETY./ CHWAŁA POLEGŁYM/ - WOLNOŚĆ ŻYWYM/ NIE PÓJDZIE NA MARNE/ PRZELANA KREW/ NA STRAŻY STANĘŁY MOGIŁY

OŚRODKI DZIAŁANIA A.K. POZA GRANICAMI/ OKRĘG BERLIN "FAUST"/PODLEGŁE OBOZY/ JENIECKIE I WYWIEZIENI DO/ PRACY NA TERENIE RZESZY/./ OKRĘG BUDAPESZT "LISZT" PODLEG-/ ŁE OBOZY INTERNOWANYCH/./ BAZY I PLACÓWKI ŁĄCZNOŚCI:/ BAZA N-I "ROMEK" BUDAPESZT, "SŁAWA" BELGRAD;/ BAZA N-II "BOLEK" BUKARESZT "BEJ" STAMBUŁ;/ BAZA N-III KOWNO "ANNA" SZTOKHOLM;/ BAZA - BERNO SZWAJCARSKIE;/ PLACÓWKA :JANKA" FRANCJA;/ PLACÓWKA "PORT" LONDYN/ PLACÓWKA "ALEK" KAIR;/ ODCINKI: I, II, III, IV, V,/ DZIAŁANIA "WA-/ CHLARZA"

na mapie zaznaczono OKR. TORUŃ /POMNIK/ OKR. POZNAŃ /PAŁAC/ OKR. WARSZAWA /DRAPACZ-MORSKIE OKO/ OKR. ŁÓDŹ /ARKA/ OKR. KIELCE /JODŁA/ OKR. KATOWICE /SERCE/ OKR. KRAKÓW /MUZEUM/ OKR. LWÓW /LESZEK/ OKR. STANISŁAWÓW /AFRYKA/ OKR. TARNOPOL /TARCZA/ OKR. ŁUCK /KONOPIE/ OKR. LUBLIN /ROLNIK/ OKR. BRZEŚĆ /KWADRA/ OKR. BIAŁYSTOK /PEŁNIA/ OKR. NOWOGRÓDEK /NÓW/ OKR. WILNO /WIANO/
ODCINEK V
DYNEBURG
POŁOCK
WITEBSK
SMOLEŃSK
BORYSÓW
ODCINEK IV
MOHYLEW
MIŃSK
BOBRUJSK
HOMEL
ODCINEK III
KALENKOWICE
MOZYRZ
KIJÓW
ŻYTOMIERZ
ODCINEK II
BERDYCZÓW
PŁOSKIRÓW
WINNICA
ŻMERYNKA
ODCINEK I

 

b_150_100_16777215_00_images_slaskie2_jasnag_ak.JPG