Wąchock - tablica pamięci Władysława Jasińskiego "Jędruś"

Wąchock - tablica pamięci Władysława Jasińskiego ps. "Jędruś"

Położenie: Wąchock, gmina Wąchock, powiat starachowicki, województwo świętokrzyskie.
Mur ogrodu klasztoru cystersów

Rok: 1988

Napis: "MAM/ SZCZERĄ WOLĘ/ CAŁYM ŻYCIEM/ PEŁNIĆ SŁUŻBĘ/ BOGU I POLSCE/ NIEŚĆ CHĘTNĄ/ POMOC BLIŹNIM/ BYĆ POSŁUSZNYM/ PRAWU HARCERSKIEMU"
Ś.P./ WŁADYSŁAW JASIŃSKI/ "JĘDRUŚ"/ ur.18.VIII.1909r. w SADKOWEJ GÓRZE,/ na ziemi mieleckiej
"A JEŚLI KOMU DROGA OTWARTA DO NIEBA, TYM CO SŁUŻĄ OJCZYŹNIE"/ J. Kochanowski
HARCERZ RZECZPOSPOLITEJ/ ABSOLWENT WYDZ. PRAWA UNIW. WARSZAWSKIEGO,/ DZIAŁACZ I WYCHOWAWCA MŁODZIEŻY/ W LATACH NIEMIECKIEJ OKUPACJI/ TWÓRCA TAJNEJ ORGANIZACJI "ODWET"/ I DOWÓDCA ODDZIAŁU PARTYZANCKIEGO/ "JĘDRUSIE"/ BOGU I OJCZYŹNIE/ WIERNY/ poległ 9.I.1943r. w TRZCIANCE, na ziemi sandomierskiej.
w 45-tą/ ROCZNICĘ ŚMIERCI/ W HOŁDZIE-/ WIELKIEMU POLAKOWI/ PAMIĘĆ O NIM/ PRZYSZŁYM POKOLENIOM/ PRZEKAZUJĄ/ "ODWECIARZE",/ "JĘDRUSIE"

Władysław Jasiński (1909 - 1943) nauczyciel, instruktor harcerski. W czasie okupacji stworzył młodzieżową Polską Organizację Powstańczą, wydawał konspiracyjne pismo Odwet. Po rozbiciu POP w III 1941 r. przeniósł swą działalność na Sandomierszczyznę, gdzie w kwietniu 1941 powołał do życia grupę bojowo-dywersyjną Jędrusie. Zginął w walce z Niemcami w styczniu 1943, zdradzony przez mieszkańca wsi Tursko Wielkie.

Źródło:

  • http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Jan_Jasi%C5%84ski

 

b_150_100_16777215_00_images_swietokrzyskie_wachock_jedrus.JPG