Wąchock - tablica Jana Piwnika "Ponury"

Wąchock - tablica Jana Piwnika "Ponury"

Położenie: Wąchock, gmina Wąchock, powiat starachowicki, województwo świętokrzyskie.
Mur ogrodu klasztoru cystersów

Rok: 16 VI 1990

Na tablicy znajduje się wizerunek MB Nowogródzkiej, krzyż AK z napisem Wilno 1939 i Nowogródek 1945.

Napis: W HOŁDZIE/ DOWÓDCY VII BAT. 77 PP AK/ MJR. JANOWI PIWNIKOWI/ "PONUREMU"/ W 46 ROCZNICĘ BOHATERSKIEJ/ ŚMIERCI POD JEWŁASZAMI/ NA ZIEMI NADNIEMIEŃSKIEJ/ SPOŁECZEŃSTWO I ŻOŁNIERZE POLSKI PODZIEMNEJ/ OKRĘGU NOWOGRODZKIEGO WĄCHOCK, 16 CZERWCA 1990

Jan Piwnik "Ponury" (31 VIII 1912 - 16 VI 1944), urodził się w Janowicach, w woj. świętokrzyskim. Maturę zdał w Ostrowcu Świętokrzyskim. Do 1933 r. służył w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim.  1934 r. został awansowany do stopnia podporucznika rezerwy. W latach 1935-1939 służył w Policji. W czasie kampanii wrześniowej był dowódcą kompanii w Zmotoryzowanym Batalionie Policji. 23 IX 1939 przedostał się na Węgry, internowany, uciekł z obozu, dostał się przez Jugosławię i Włochy do Francji. Tam służył w  4 Pułku Artylerii Ciężkiej. Po klęsce Francji, w VI 1940 r. przedostał się do Wielkiej Brytanii. Tam został wcielony do 4 Brygady Kadrowej Strzelców, następnie do 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej. W III 1941 r. został awansowany na porucznika i nocą 7/8 XI 1941 zrzucony do kraju. W VI 1942 r. został dowódcą II odcinka "Wachlarza" w Równem. W tym okresie wsławił się odbiciem 3 więzionych w Pińsku konspiratorów. Za tę akcję otrzymał Order Virtuti Militari. W V 1943 r. przyjął funkcję dowódcy Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”, a w VI został też komendantem „Kedywu” Okręgu V Radomsko-Kieleckiego AK. Jego główną bazą stało się wzgórze Wykus w Puszczy Świętokrzyskiej. W okresie działalności na tym terenie prowadził akcje dywersyjne, likwidowały bandyckie grupy i likwidowały konfidentów. Niestety w odwecie za tą działalność Niemcy przeprowadzali pacyfikacje wiosek (np. Michniów). W XII 1943 r. Komenda Główna podjęła decyzję o pozbawieniu go dowództwa oddziału. Został skierowany na teren Nowogrodczyzny. Zginął podczas ataku na stützpunkt pod wsią Jewłasze na terenie dzisiejszej Białorusi.  Jego szczątki zostały w 1987 r. przeniesione do klasztoru cystersów w Wąchocku, a w VI 1988 r. uroczyście pochowane w klasztornej ścianie.

Źródło:

  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Piwnik

 

b_150_100_16777215_00_images_swietokrzyskie_wachock_piwnik_tab.JPG