Wąchock - tablica upamiętniająca poległych w obronie Ziemi Nowogródzkiej

Wąchock - tablica upamiętniająca poległych w obronie Ziemi Nowogródzkiej

Położenie: Wąchock, gmina Wąchock, powiat starachowicki, województwo świętokrzyskie.
Mur ogrodu klasztoru cystersów

Rok: 1992

Napis: POLEGLI W WALCE Z BOLSZEWIKAMI/ BRONIĄC OJCZYSTEJ ZIEMI NOWOGRÓDZKIEJ/ I GODNOŚCI JEJ MIESZKAŃCÓW/ PPŁK MACIEJ KALENKIEWICZ/ "KOTWICZ" 21.VIII.1944 POD SURKONTAMI/ POR. CZESŁAW ZAJĄCZKOWSKI/ "RAGNER" 8.XII.1944 POD NIECIECZĄ/ POR. JAN BORYSEWICZ/ "KRYSIA" 21.I.1945 POD KOWALKAMI/ POR. ALEKSANDER RADZIWONIK "OLECH"/ 12.V.1949 POD RACZKOWSZCZYZNĄ - ORAZ ICH PODKOMENDNI/ BOHATEROM W 50 ROCZNICĘ POWOŁANIA ARMII KRAJOWEJ/ ŻOŁNIERZE I SPOŁECZEŃSTWO OKR. NOWOGRÓDZKIEGO AK/ WĄCHOCK 1992

 

Maciej Kalenkiewicz (1 VII 1906 - 21 VIII 1944), ps. "Kotwicz". Urodził się w Pacewiczach na Wileńszczyźnie. Ukończył Oficerską Szkołę Inżynierii i Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. W 1938 r. rozpoczął studia na Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie, które musiał przerwać z powodu wybuchu wojny. W czasie kampanii wrześniowej współpracował z mjr. Henrykiem Dobrzańskim "Hubalem". W 1940 r. przedostał się do Francji, a po jej klęsce ewakuował się do Wielkiej Brytanii. Jego memoriały miały wpływ na utworzenie 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej. W 1941 r. został zrzucony do kraju, mimo kłopotów przedostał się do Warszawy. Tam szkolił kandydatów na wyższych oficerów i pisał instrukcje bojowe. Był autorem planu "Plan W", przewidującego powszechne powstanie oraz planu "Ostra Brama", który miał na celu zamanifestowanie polskości na ziemiach wschodnich RP. W VI 1944 r. został ranny w rękę, którą następnie mu amputowano. Od VII 1944 r. jego oddział przebywał w Puszczy Rudnickiej. Zginął w walkach z Rosjanami pod Surkontami.

Czesław Zajączkowski (1917 - 3 XII 1944), ps. "Ragner". Urodził się we Wilnie. Uczestnik kampanii wrześniowej. W konspiracji był szefem łączności obwodu AK Lida w Okręgu Nowogródzkim. Następnie został dowódcą IV batalionu 77. PP AK. Walczył z okupantami niemieckimi i sowieckimi. Zginął w walce z obławą NKWD

Jan Borysewicz (12 IX 1913 - 21 I 1945), ps. "Krysia". Urodził się w Dworczanach (obecnie Białoruś). Walczył w kampanii wrześniowej, był więziony przez NKWD. W konspiracji od 1941 r. Zginął w zasadzce NKWD pod Kowalkami.

Anatol Radziwonik (20 II 1916 - 12 V 1949), ps. "Olech". Urodził się w Briańsku w Rosji. Ukończył Państwowe Męskie Seminarium Nauczycielskim w Słonimiu. Nie wiadomo kiedy przystąpił do konspiracji. W 1943 r. dowodził jedną z placówek konspiracyjnych Obwodu AK Szczuczyn. Wkrótce przeszedł jednak do partyzantki. Jego oddział uczestniczył w wielu walkach z okupantem niemieckim. Zginął nad rzeczką Niewisza, niedaleko wsi Raczkowszczyzna w walce z Sowietami.

 

Źródła:

  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Maciej_Kalenkiewicz
  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Czes%C5%82aw_Zaj%C4%85czkowski
  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Borysewicz_(%C5%BCo%C5%82nierz)
  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Anatol_Radziwonik

 

b_150_100_16777215_00_images_swietokrzyskie_wachock_nowogr.JPG