Warszawa - tablica pamięci gen. Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego

Warszawa - tablica pamięci gen. Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego

Położenie: Warszawa, ul. Emilii Plater 18

Rok: 2014

Napis: PAMIĘCI GENERAŁA BRONI/ TADEUSZA/ JORDAN-ROZWADOWSKIEGO/ 1866 - 1928/ PIERWSZEGO SZEFA SZTABU GENERALNEGO/ ODRODZONEGO WOJSKA POLSKIEGO W 1918 R/ DOWÓDCY OBRONY LWOWA W LATACH 1918 1919/ SZEFA POLSKIEJ KOMISJI WOJSKOWEJ W PARYŻU 1919 1920/ PO RAQZ DRUGI SZEFA SZTABU GENERALNEGO WP/ W ZWYCIĘSKIEJ WOJNIE POLSKO-BOLSZEWICKIEJ 1920-1921/ GENERALNEGO INSPEKTORA KAWALERII 1921 1926/ W CZASIE ZAMACHU MAJOWEGO 1926 R/ DOWÓDCY WOJSK WIERNYCH RZĄDOWI/ OSADZONY BEZ AKTU OSKARŻENIA W WIĘZIENIU NA ANTOKOLU W WILNIE/ ZWOLNIONY W 1927 R/ OSTATNIE DNI ŻYCIA SPĘDZIŁ W SZPITALU ŚW. JÓZEFA/ MIESZCZĄCYM SIĘ W TYM BUDYNKU/ I TU ZMARŁ 18 10 1928 R/ OKRĘG WARSZAWA ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ/ RADA OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA/ 2014

Tadeusz Jordan - Rozwadowski (20 V 1866 - 18 X 1928), urodził się w Babinie, dzisiejsza Ukraina. Gimnazjum ukończył we Lwowie, uczył się następnie Szkole Kadetów Kawalerii w Hranicach na Morawach oraz w latach 1882–1886 studiował w Wojskowej Akademii Technicznej w Wiedniu. Przed wybuchem I wojny światowej mianowany generałem - majorem. Po wybuchu wojny objął dowództwo XII Brygady Artylerii Austro-Węgier. Wziął udział w przełamaniu frontu pod Gorlicami w V 1915 r. Za działalność patriotyczną przeniesiony w 1916 r. w stan spoczynku. Od 1918 r. w Wojsku Polskim. Wniósł istotny wkład w zwycięstwo w wojnie polsko - ukraińskiej.  W latach 1919–1920 był Szefem Polskiej Misji Wojskowej w Paryżu. W VII 1920 r. mianowany drugi raz szefem Sztabu Generalnego (pierwszy raz w 1918), przyczyniając się do zwycięstwa w bitwie warszawskiej. W latach 1921–1926 Rozwadowski był Generalnym Inspektorem Jazdy, a potem Generalnym Inspektorem Kawalerii. W czasie zamachu majowego stanął po stronie sił rządowych. Następnie został aresztowany i wkrótce przeniesiony w stan spoczynku. Zwolniony z więzienia dopiero w 1927 r. Zmarł w Warszawie.

b_150_100_16777215_00_images_warszawa_wawa_jordan.JPG