Warszawa - tablica poświęcona rozstrzelanym przez Niemców pracowników i pacjentów szpitala Bonifratrów

Warszawa - tablica poświęcona rozstrzelanym przez Niemców pracowników i pacjentów szpitala Bonifratrów.

Położenie: Warszawa, Bonifraterska 12
Na frontonie kościoła p.w. św. Jana Bożego

Napis: MIEJSCE/ UŚWIĘCONE/ KRWIĄ/ POLAKÓW/ POLEGŁYCH/ ZA WOLNOŚĆ/ OJCZYZNY

W TYM MIEJSCU/ DNIA 30 SIERPNIA 1944 R./ HITLEROWCY ROZSTRZELALI / CHORYCH, LEKARZY I PIELĘ-/ GNIARKI SZPITALA BONI/ FRATRÓW OKOŁO 300 OSÓB

 

b_150_100_16777215_00_images_warszawa_wawa_szpitalboni.jpg