Słonim - pomnik upamiętniający ofiary terroru niemieckiego okresu II wś (Białoruś)

Słonim - pomnik upamiętniający ofiary terroru niemieckiego okresu II wś (Białoruś)

Położenie: Słonim, obwód grodzieński
Góra Pietralewicka

Na porośnięte drzewami wzniesienie wychodzi się po szerokich schodach. Na szczycie znajdują się także pomnik upamiętniający ofiary "wielkiej wojny ojczyźnianej" ustawiony w czasach sowieckich, partyzantów i pomniki zamordowanych przez Niemców Żydów.

Pomnik ma formę kopca zbudowanego z kamieni z którego wyrasta wysoki krzyż. Pierwotny, ustawiony przez mieszkańców po odejściu Niemców, został przez sowietów usunięty. Kolejny postawiono tu w latach 90-tych XX w.

Napis: KS. ADAM SZTARK/ JEZUITA/ BŁ. S. MARTA WOŁOWSKA/ BŁ. S. EWA NOISZEWSKA/ NIEPOKALANKI/ 19.XX.1942/ I WIELE WIELE INNYCH

Adam Sztark (30 VII 1907 - 19 XII 1942), urodził się w Zbiersku, gimnazjum ukończył w Kaliszu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1936 r. Został administratorem sanktuarium maryjnego w Żyrowicach k. Słonima, kapelanem w miejscowym szpitalu i duszpasterzem w klasztorze sióstr Niepokalanego Poczęcia. W okresie okupacji zaangażował się w pomoc Żydom. Nie skorzystał z proponowanej mu ucieczki i został rozstrzelany wraz z innymi na wzgórzu Pietralewickim. W 2001 r. otrzymał odznaczenie "Sprawiedliwy wśród narodów świata"

Kazimiera Wołowska / Maria Marta od Jezusa (12 X 1879 - 19 XII 1942), urodziła się w Lublinie, w 1900 r. wstąpiła do klasztoru w Jazłowcu do Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Śluby wieczyste złożyła w 1909 r. Pracowała w Maciejowie na Wołyniu, Jarosławiu, Nowym Sączu, Wirowie nad Bugiem i od VIII 1939 r. jako przełożona domu zakonnego w Słonimie. W okresie okupacji zaangażowała się w tajne nauczanie i pomoc Żydom. Rozstrzelana wraz z innymi na wzgórzu Pietralewickim. Beatyfikowana w 1999 r.

Bogumiła Noiszewska / Maria Ewa od Opatrzności (24 VI 1885 - 19 XII 1941), urodziła się w Ostaniszkach, w 1914 r. ukończyła studia medyczne w Petersburgu. W latach I wś pracowała w lazaretach. W 1919 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP. Śluby wieczyste złożyła w 1927 r. Pracowała w gimnazjach w Jazłowcu i Słonimiu. W okresie okupacji zaangażowała się w tajne nauczanie i pomoc Żydom. Rozstrzelana wraz z innymi na wzgórzu Pietralewickim. Beatyfikowana w 1999 r.

Źródło:

  • https://www.flickr.com/photos/polandmfa/7309140298
  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Marta_Kazimiera_Wo%C5%82owska
  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Sztark
  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Bogumi%C5%82a_Noiszewska

 

b_150_100_16777215_00_images_zagranica_slonim_pom.JPGb_150_100_16777215_00_images_zagranica_slonim_pom2.JPG