Wilno - mauzoleum Matka i Serce Syna (grób Marii z Billewiczów Piłsudskiej i urna z sercem marszałka Józefa Piłsudskiego) (Litwa)

Wilno - mauzoleum Matka i Serce Syna (grób Marii z Billewiczów Piłsudskiej i urna z sercem marszałka Józefa Piłsudskiego) (Litwa)

Położenie: na terenie cmentarza na Rossie

O miejscu pochówku serca Marszałka zadecydowała odręczna notatka napisana przez Piłsudskiego przed śmiercią: "Niech tylko moje serce wtedy zamknięte schowają w Wilnie gdzie leżą moi żołnierze co w kwietniu 1919 roku mnie jako wodzowi Wilno jako prezent pod nogi rzucili." W piśmie prosił, aby zwłoki jego ukochanej matki również sprowadzić do Wilna. Po śmierci Piłsudskiego wyjęto jego serce i złożono w prowizorycznej, szklanej trumnie. Początkowo było przechowywane w niszy w kościele Św. Teresy. 12 V1936 serce Piłsudskiego zostało złożone w grobie jego matki, który ustawiono pośrodku kwatery wojskowej. Grobowiec został zbudowany z betonu i przykryty od góry 10 - tonowym blokiem wołyńskiego marmuru. Według relacji ostatnia warta honorowa przy grobie, 18 IX 1939  r. trwała do końca na posterunku, ginąc od ognia radzieckiego karabinu maszynowego. Na czarnej granitowej płycie nagrobnej zgodnie z wolą Piłsudskiego wykuto cytaty z Wacława i Beniowskiego Juliusza Słowackiego.

Napis: TY WIESZ, ŻE DUMNI NIESZCZĘŚCIEM NIE MOGĄ/ ZA INNYCH ŚLADEM IŚĆ TĄ SAMĄ DROGĄ
MATKA I SERCE SYNA
A TO MOGĄC WYBRAĆ, WYBRAŁ ZAMIAST DOMU/ GNIAZDO NA SKAŁACH ORŁA:NIECHAJ UMIE/ SPAĆ, GDY ŹRENICE CZERWONE OD GROMU/ I SŁYCHAĆ JĘK SZATANÓW W SOSEN SZUMIE/ TAK ŻYŁEM.

Źródła:

  • http://www.rossa.lt/index.php/pomniki?view=entry&id=343
  • https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Pi%C5%82sudski#%C5%9Amier%C4%87_i_poch%C3%B3wek

 

b_150_100_16777215_00_images_zagranica2_wilno_rossa.JPGb_150_100_16777215_00_images_zagranica2_wilno_rossa2.JPG