Częstochowa - tablica upamiętniająca komendantów Szarych Szeregów - Eugeniusza Stasieckiego i Józefa Wyżykowskiego

Częstochowa - tablica upamiętniająca komendantów Szarych Szeregów - Eugeniusza Stasieckiego i Józefa Wyżykowskiego

Położenie: Częstochowa, województwo śląskie
Na budynku kościoła Najświętszego Imienia Maryi.
al. NMP 56

Rok: 2009

Napis: PAMIĘĆ I CHWAŁA/ KOMENDANTOM "SZARYCH SZEREGÓW"/ SAMODZIELNEGO HUFCA ZHP/ "RÓJ OBRAZ"/ KPT. EUGENIUSZ STASIECKI HARCMISTRZ/ PS. "PIOTR POMIAN". KOM. HUFCA 1939-1941 R./ SZEF G.K. "PASIEKA", Z-CA NACZELNIKA "SZ.SZ.",/ Z-CA DOWÓDCY BATALIONU "ZOŚKA",/ ODZN. SREBRNYM KRZYŻEM ORDERU VIRTUTI MILITARI,/ DWUKROTNIE KRZYŻEM WALECZNYM/ UR. 19.II.1913R. POLEGŁ W POWSTANIU/ WARSZAWSKIM 16.VIII.1944 R./
POR./ JÓZEF WYŻYKOWSKI DZIAŁACZ HARCERSKI/ PS. "ZIUTKA", KOM. HUFCA 1941-1945 R./ ODZN. KRZYŻEM WALECZNYM, KRZYŻEM AK/ SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI ZHP Z MIECZAMI./ KRZYŻEM PARTYZANCKIM. UR. 26.XII.1902 R./ ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WARTĘ 27.X.1990 R./ W 70 ROCZNICĘ POWSTANIA/ SZARYCH SZEREGÓW 1939 - 2009 R./ HARCERZE I INSTRUKTORZY/ HUFCA ZHP/ SPOŁECZEŃSTWO CZĘSTOCHOWY

Eugeniusz Stasiecki (19 II 1913 - 16 VIII 1944), urodził się w Radomiu. Od 1932 r. pracował jako nauczyciel w Radomiu, Cykarzewie, Łucku i Częstochowie. Czynnie działał w harcerstwie. W czasie II wojny światowej walczył jako dowódca plutonu w 74 pułku piechoty 7 Dywizji Piechoty. W czasie okupacji pracował jako nauczyciel. Od 1941 r. w związku z zakazem pracy w zawodzie, pracował jako robotnik. Od I 1943 r. był szefem Głównej Kwatery Szarych Szeregów „Pasieki”, pod pseudonimem „Piotr Pomian”. W VI 1944 r. został zastępcą naczelnika Szarych Szeregów. Zginął w czasie walk w okolicy ul. Stawki.

Źródło:

  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Eugeniusz_Stasiecki

 

b_150_100_16777215_00_images_slaskie2_czestoch_szareszer.JPG