Częstochowa - tablica upamiętniająca oficerów Wojska Polskiego II RP

Częstochowa - tablica upamiętniająca oficerów Wojska Polskiego II RP

Położenie: Częstochowa, województwo śląskie
Na budynku IV LO im. Henryka Sienkiewicza
al. NMP 56

Rok: XI 2006

Napis: W murach tej szkoły uczyli się/ późniejsi oficerowie Wojska Polskiego/ Drugiej Rzeczypospolitej/ gen. Stanisław Burhardt-Bukacki (1890 - 1942)/ gen. Rudolf Dreszer (1891 - 1958)/ gen. Janusz Głuchowski (1888 - 1964)/ gen. Gustaw Orlicz - Dreszer (1889 - 1936)/ gen. Marian Żegota - Januszajtis (1889 - 1973)/ płk Kazimierz Mastalerz (1894 - 1939)/ płk Wacław Tokarz (1873 - 1937)/ ppłk Wacław Głazek (1886 - 1941)/ ppłk Marian Skrzynecki (1891 - 1939)/ W hołdzie społeczeństwo miasta/ Częstochowa, listopad 2006 r.

Stefan Burhardt-Bukacki (8 I 1890 - 6 VI 1942), urodził się w Cannes, uczył się w Częstochowie, studiował we Lwowie. Związany z ruchem niepodległościowym. Walczył w Legionach. Po kryzysie przysięgowym internowany. W 1918 r. mianowany komendantem POW na terenach okupowanych przez armię austriacką. Brał udział w wojnie polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej. 3 IX 1939 r. wysłany z misją wojskową do Francji. Zmarł w Edynburgu.

Rudolf Dreszer (27 II 1891 - 22 X 1958), urodził się w Grodzisku Mazowieckim. Od 1900 r. mieszkał w Częstochowie. W 1905 r. uczestniczył w strajku szkolnym. W latach 1914 - 1917 walczył w szeregach armii rosyjskiej. Następnie wstąpił do Korpusu Polskiego. W XI 1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego. Brał udział w kampanii wrześniowej. Po jej zakończeniu przedostał się do Francji, a następnie do Wielkiej Brytanii. Zmarł w Waszyngtonie.

Janusz Głuchowski (6 VIII 1888 - 11 VI 1964), urodził się w Bukowej. W 1905 r. brał udział w strajku szkolnym i wstąpił do PPS-u. Związany z ruchem niepodległościowym. Uczestnik wymarszu 1 Kompanii Kadrowej do Miechowa. Służył w Legionach Polskich, po kryzysie przysięgowym internowany. Walczył w wojnie polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej. W czasie kampanii wrześniowej przedostał się do Rumunii, następnie Bliskiego Wschodu i Wielkiej Brytanii. Tam kierował m.in. Dowództwem Jednostek Wojska w Wielkiej Brytanii. Po wojnie utworzył i kierował Instytutem Józefa Piłsudskiego w Londynie. Zmarł tamże.

Gustaw Orlicz Dreszer (2 X 1889 - 16 VII 1936). Urodził się w Jadowie koło Wołomina, kształcił się w Częstochowie. Wcześnie związał się z ruchem niepodległościowym. W czasie I wojny światowej początkowo służył w armii rosyjskiej, skąd zdezerterował. Wstąpił do 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Podczas zamachu majowego dowodził zbuntowanymi oddziałami. Zginął w wypadku lotniczym nad Gdynią.

Marian Józef Żegota Januszajtis (3 II 1889 - 24 III 1973), urodził się w Mirowie koło Częstochowy. Był współorganizatorem i komendantem Polskich Drużyn Strzeleckich. W latach 1915 - 1916 był dowódcą 2. pułku piechoty, a 1916 - 1917 dowódcą I Brygady Legionów. W 1919 r. był współorganizatorem nieudanego zamachu przeciw rządowi J. Moraczewskiego. W latach 1924 - 1929 był wojewodą nowogrodzkim. Został mianowany generałem dywizji. W 1939 r. został aresztowany we Lwowie przez Rosjan i przetrzymywany w więzieniu do 1941 r. Wraz z Armią Polską gen. Andersa (której był współorganizatorem) wydostał się z ZSRR. Po wojnie zamieszkał w Wielkiej Brytanii, gdzie zmarł.

Kazimierz Mastalerz (20 XI 1894 - 1 IX 1939), urodził się w Czeladzi. Od młodości związany z ruchem niepodległościowym. Maturę uzyskał we Lwowie. Służył w Legionach Polskich. Uczestniczył w obronie Lwowa, a następnie wojnie polsko-bolszewickiej. Zginął podczas szarży ułańskiej w bitwie pod Krojantami.

Wacław Tokarz (7 VI 1873 - 3 V 1937), urodził się w Częstochowie. W 1902 r. ukończył studia historyczne na UJ w 1902 r. Habilitował się w 1906 r., a w 1908 objął katedrę historii powszechnej i austriackiej. Prezes koła Drugiej Krakowskiej Drużyny Strzeleckiej. W 1914 r. wstąpił ochotniczo do wojska. W 1927 r. podjął pracę na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w 1928 r. objął katedrę historii nowożytnej Polski

Wacław Głazek (26 IX 1886 - 1941), urodził się w Sandomierzu. Instytut Inżynierii i Komunikacji w Petersburgu ukończył w 1914 r. Następnie służył w armii rosyjskiej. We IX 1917 r. wstąpił do I Korpusu Polskiego i organizował POW. Rozbrajał Niemców w Warszawie 11 XI 1918 r. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Dyrektor miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego "Tramwaje i Autobusy m. st. Warszawy" do 1935 r. W latach 1935 - 36 komisaryczny prezydent Łodzi. Do 1939 r. dyrektor Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej we Wilnie. Aresztowany przez NKWD, prawdopodobnie zamordowany w 1941 r.

Marian Skrzynecki (27 IX 1891 - 3 X 1939), urodził się w Piotrkowie Trybunalskim, członek Organizacji Bojowej PPS. Internowany po kryzysie przysięgowym. Od 1918 r. w Wojsku Polskim. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej i kampanii wrześniowej. Aresztowany przez Rosjan, został postrzelony podczas próby ucieczki. Zmarł w szpitalu w Mościskach.

Źródło:

  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Burhardt-Bukacki
  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Dreszer
  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Janusz_G%C5%82uchowski
  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Gustaw_Orlicz-Dreszer
  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Marian_Januszajtis-%C5%BBegota
  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Mastalerz
  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Wac%C5%82aw_Tokarz
  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Wac%C5%82aw_G%C5%82azek
  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Marian_Skrzynecki

 

b_150_100_16777215_00_images_slaskie2_czestoch_oficerowie.JPG