Tarnów - cmentarz z I wojny światowej nr 203

Tarnów - cmentarz z I wojny światowej nr 203

Położenie: Cmentarz komunalny w dzielnicy Krzyż, górna część cmentarza.

Początkowo była to kwatera nieznanych żołnierzy armii rosyjskiej. Pochowano tu 35 żołnierzy tej armii, dziś pozostał tylko duży betonowy krzyż dwuramienny. W 1931 r. pochowano tu szefa sztabu Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Mikołaja Junakiwa. Fakt ten odkrył nieżyjący już tarnowski historyk - nauczyciel Andrzej Warżel. Obecnie na nagrobku - krzyżu znajduje się dwujęzyczna tablica pamiątkowa.

Napis: Tu spoczywa/ Generał - pułkownik/ Mikoła Junakiw/ (6.12.1871 Czuhujew - 1.08. 1931 Tarnów)/ Szef Sztabu Generalnego/ Sił Zbrojnych Ukrainy/ Minister Spraw Wojskowych/ Ukraińskiej Republiki Ludowej/ Przewodniczący Wyższej Rady Wojskowej/ Centrum Państwowego URL w Tarnowie

Mikoła Junakiw (6 X 1871 - 01 VIII 1931), ukończył z wyróżnieniem Mikołajewską Akademię Sztabu Generalnego w Sankt Petersburgu w 1897 r., w czasie I wojny światowej był szefem sztabu 4 Armii generała Ołeksandra Rohozy, a następnie dowódcą 8 Armii na Froncie Rumuńskim. Później podporządkował się Ukraińskiej Centralnej Radzie, kierował Głównym Urzędem Wyszkolenia w ministerstwie spraw wojskowych, od sierpnia 1919 był szefem Sztabu Generalnego, a w roku 1920 na krótko ministrem spraw wojskowych. Zmarł podczas inspekcji w Tarnowie i tu został pochowany.

Źródła:

  • Frodyma R., Cmentarze wojenne z I wojny światowej na Ziemi Tarnowskiej, Ruthenus, Krosno 2006
  • http://pl.wikipedia.org/wiki/Myko%C5%82a_Junakiw

 

b_150_100_16777215_00_images_tarnow_tarnow203.jpg