Warszawa - tablica pamięci Emila Barchańskiego

Warszawa - tablica pamięci Emila Barchańskiego

Położenie: Warszawa, Bonifraterska 12
Na frontonie kościoła p.w. św. Jana Bożego

Napis: Braciom zbawionym przez śmierć i męczeństwo/ pamięć, kochanie i błogosławieństwo/ Ś.P. EMIL PIOTR BARCHAŃSKI/ (1965 – 1982)/ UCZEŃ XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO/ IM. MIKOŁAJA REJA W WARSZAWIE/ ODZNACZONY POŚMIERTNIE W 2007 ROKU/ KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI/ ZA UDZIAŁ W WALCE O NIEPODLEGŁĄ I DEMOKRATYCZNĄ POLSKĘ/ BYŁ JEDNĄ Z TRZECH NAJMŁODSZYCH OFIAR STANU WOJENNEGO./ rodzice i przyjaciele

Emil Barchański (6 VI 1965 - 3 VI 1982), urodził się w Warszawie, był uczniem XI LO w Warszawie. Zaangażowany w działalność patriotyczną, m.in brał udział w akcji przeciwko pomnikowi Feliksa Dzierżyńskiego.  W dniu śmierci pojechał nad Wisłę. Zamordowany przez SB, jego ciało odnaleziono w rzece po dwóch dniach. Pochowany w Warszawie. Uważany jest za najmłodszą ofiarę stanu wojennego.

Źródło:

  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Emil_Barcha%C5%84ski

 

b_150_100_16777215_00_images_warszawa_wawa_barcz.jpg