Warszawa - tablica pamięci Eugeniusza Stasieckiego "Piotr Pomian"

Warszawa - tablica pamięci Eugeniusza Stasieckiego "Piotr Pomian"

Położenie: Warszawa, Bonifraterska 12
Na frontonie kościoła p.w. św. Jana Bożego

Rok: 2012

Napis: Ś.P./ EUGENIUSZ STASIECKI/ „PIOTR POMIAN”/ 1913 – 1944/ NAUCZYCIEL HARCMISTRZ KAPITAN ARMII KRAJOWEJ/ SZEF GŁÓWNEJ KWATERY SZARYCH SZEREGÓW „PASIEKA”/ ZASTĘPCA NACZELNIKA SZARYCH SZEREGÓW/ ZASTĘPCA DOWÓDCY BATALIONU „ZOŚKA”/ ODZNACZONY KRZYŻEM VIRTUTI MILITARI/ DWUKROTNIE KRZYŻEM WALECZNYCH/ POLEGŁ 16 SIERPNIA 1944 R. W TYM REJONIE/ W HOŁDZIE/ WODZOWI DUCHOWEMU/ NASZYCH HARCERSKICH ODDZIAŁÓW/ STOWARZYSZENIE SZARYCH SZEREGÓW/ RADA OCHRONY PAMIĘCI WALKI I MĘCZEŃSTWA/ 2012

Eugeniusz Stasiecki (19 II 1913 - 16 VIII 1944), urodził się w Radomiu, gdzie ukończył szkołę podstawową i w 1932 r. otrzymał dyplom nauczyciela. Uczył w Radomiu, Cykarzewie i w Częstochowie. Aktywnie działał w harcerstwie. Wszędzie, gdzie uczył zakładał, prowadził hufce harcerskie. Walczył w czasie kampanii wrześniowej. W czasie okupacji, do 1941 r. pracował jako nauczyciel, później otrzymał od Niemców zakaz pracy. Działał w strukturach Szarych Szeregów. W VII 1944 r. obronił pracę magisterską. Zginął podczas powstania walcząc w batalionie "Zośka".

Źródło:

  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Eugeniusz_Stasiecki

 

b_150_100_16777215_00_images_warszawa_wawa_pomian.jpg