Warszawa - tablica pamięci gen. Leopolda Okulickiego

Warszawa - tablica pamięci gen. Leopolda Okulickiego

Położenie: ul. Freta 10, kościół pw. Jacka

Napis: Ś+P/ GEN./ LEOPOLD OKULICKI/ OSTATNI/ KOMENDANT GŁÓWNY/ ARMII KRAJOWEJ/ WIELKIEMU/ POLAKOWI/ W HOŁDZIE/ PODKOMENDNI

Leopold Okulicki (12 XII 1898 - 24 XII 1946), urodził się w Bratucicach. Od 1913 r. należał do Związku Strzeleckiego. W X 1915 r. uciekł ze szkoły i wstąpił do 3 pułku piechoty Legionów Polskich. Po kryzysie przysięgowym został wcielony do armii austriackiej. Po dezercji działał w POW w Krakowie i Bochni. Od XI 1918 r. w Wojsku Polskim. Brał udział w walkach o Lwów. Maturę zdał w 1919 w Bochni. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Podczas tych wszystkich epizodów wojennych był wielokrotnie ranny i odznaczany. W 1925 r. ukończył Wyższą Szkołę Wojenną. Pułkownikiem został w 1936 r. W czasie kampanii wrześniowej bronił Warszawy. Następnie organizował w Łodzi SZP, ZWZ. Następnie przebywał we Lwowie. Został aresztowany przez NKWD w I 1941 r. Podczas śledztwa był torturowany. W VIII 1941 r. został zwolniony z więzienia. Do V 1942 r. pełnił funkcje szefa sztabu tworzącej się w ZSRR armii polskiej. Od IV 1942 r. do VI 1943 dowodził 7 Dywizją Piechoty na Bliskim Wschodzie. W V 1944 r. po przejściu szkolenia cichociemnych został zrzucony do kraju. W VII 1944 r. został zastępcą dowódcy AK. Był zwolennikiem walk o Warszawę. We IX 1944 r. objął dowództwo sztabu KG AK, a w X został komendantem głównym. 19 I wydał rozkaz o rozwiązaniu AK. Był także komendantem organizacji NIE. W III 1945 r. został aresztowany i sądzony w Moskwie wraz z innymi przywódcami państwa podziemnego w "procesie szesnastu". Został skazany na 10 lat więzienia. Prawdopodobnie został przez Sowietów zamordowany.

Źródło:

  • http://leopoldokulickilegungenkomendant.blogspot.com/2008/06/kwatera-komendanta-gwnego-armii.html
  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Leopold_Okulicki

 

b_150_100_16777215_00_images_warszawa2_wawa_jacka_okulicki.jpg