Warszawa - tablica pamięci gen. Stanisława Kopańskiego

Warszawa - tablica pamięci gen. Stanisława Kopańskiego

Położenie: ul. Freta 10, kościół pw. Jacka

Napis: Ś.P./ STANISŁAW KOPAŃSKI/ GENERAŁ DYWIZJI/ 1895 – 1976/ NIEZŁOMNY SYN OJCZYZNY/ ORGANIZATOR I DOWÓDCA:/ 1940 – 1942 SAMODZIELNEJ BRYGADY/ STRZELCÓW KARPACKICH/ 1942 – 1943 3 DYWIZJI STRZELCÓW/ KARPACKICH./ 1943 – 1945 SZEF SZTABU NACZELNE-/ GO WODZA./ OBROŃCY TOBRUKU/ I ZWYCIĘZCY SPOD GAZALI/ WIERNI JEGO PAMIĘCI/ ŻOŁNIERZE.

Stanisław Kopański (19 V 1895 - 23 III 1976), urodził się w Petersburgu, gdzie studiował w Technicznym Instytucie Dróg i Komunikacji. W czasie I wojny światowej w armii rosyjskiej. Od XI 1917 r. służył w I Korpusie Polskim, a rok później wstąpił do Wojska Polskiego. Walczył w obronie Lwowa i wojnie polsko - bolszewickiej. W IV 1919 r. stracił oko. Przerwane przez wojnę studia na Politechnice Warszawskiej ukończył w 1923 r. Do wojska powrócił w 1924 r. Został wykładowcą w Oficerskiej Szkole Artylerii w Toruniu. W latach 1927–1929 studiował we francuskiej Wyższej Szkole Wojennej. We IX 1938 r. uczestniczył w zajęciu Zaolzia. We IX 1939 r. był na stanowisku szefa Oddziału Operacyjnego Sztabu Naczelnego Wodza, przedostał się do Rumunii, a potem do Francji, gdzie był początkowo dowódcą broni pancernych w Armii Polskiej. 2 IV 1940 r. wyznaczony przez gen. Władysława Sikorskiego na dowódcę Brygady Strzelców Karpackich. Już pod dowództwem brytyjskim. Pod jego dowództwem brygada uczestniczyła w kampaniach północnoafrykańskich 1941–1942 (Tobruk, Bardia, El Gazala).Po reorganizacji brygady w 1942 r. stanął na czele 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Po śmierci Sikorskiego w 1943r.  przejął funkcję szefa Sztabu Naczelnego Wodza i pełnił ją do 1947 r. Zmarł w Londynie.

Źródło:

  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Kopa%C5%84ski

 

b_150_100_16777215_00_images_warszawa2_wawa_jacka_kopanski.jpg