Warszawa - tablica pamięci gen. Stefana Grota Roweckiego

Warszawa - tablica pamięci gen. Stefana Grota Roweckiego

Położenie: ul. Freta 10, kościół pw. Jacka

Napis: ŚP./ GEN. STEFAN/ GROT-ROWECKI/ KOMENDANT GŁ./ ZWZ I ARMII/ KRAJOWEJ/ 1940 – 1943/ NIEUGIĘTEMU/ BOJOWNIKOWI/ O NIEPODLEGŁĄ/ POLSKĘ/ HOŁD SKŁADAJĄ/ ŻOŁNIERZE AK

Stefan Rowecki (25 XII 1895 - VIII 1944), urodził się w Piotrkowie Trybunalskim, od młodości związany z ruchem skautowskim. w 1913 r. wstąpił do Polskich Drużyn Strzeleckich w Warszawie. W 1914 r. ukończył kurs podoficerski w Rabce, a w 1914 r. kurs oficerski w Nowy Sączu. W tym samym roku wstąpił do Legionów Polskich, w składzie których walczył w czasie I wojny światowej. Po kryzysie przysięgowym w 1917 r. internowany. W 1918 wstąpił do Polskiej Siły Zbrojnej, uczestniczył w rozbrajaniu niemieckich okupantów. Walczył w wojnie polsko - bolszewickiej. W latach 1923 - 1926 był szefem Wydziału I Naukowego w Wojskowym Instytucie Naukowo - Oświatowym. Podczas zamachu majowego stanął po stronie rządu. W latach 1926 - 1930 sprawował stanowisko I oficera sztabu w Inspektoracie Armii. Był założycielem i redaktorem "Przeglądu Wojskowego". Dowodził różnymi jednostkami. Walczył w czasie kampanii wrześniowej m.in. w bitwie pod Tomaszowem Lubelskim. Uniknął niewoli i przedostał się do Warszawy. W X 1939 r. został zastępcą komendanta SZP. 3 V 1940 r. mianowany generałem brygady. W tym samym roku został komendantem Obszaru Warszawskiego ZWZ, w VI komendantem głównym ZWZ i dowódcą Sił Zbrojnych w Kraju.  jego polecenia utworzono specjalną komórkę "N", zajmującą się dywersją i wojną psychologiczną i propagandową przeciwko okupantowi. Z końcem 1941 r. utworzył organizację "Wachlarz". Doprowadził do scalenie najważniejszych organizacji podziemnych w AK 14 II 1942 r., której został komendantem. Dzięki agentom gestapo umieszczonym w AK, został zdekonspirowany i aresztowany 30 VI 1943 r. Przewieziony do Berlina, odmówił współpracy z Niemcami. W połowie VII 1943 r. został osadzony w KL Sachsenhausen. 14 III 1944 r. został przez Naczelnego Wodza gen. Kazimierza Sosnkowskiego mianowany generałem dywizji. Zamordowany po wybuchu powstania warszawskiego, pomiędzy 2 a 7 VIII 1944 r.

Źródło:

  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Rowecki

 

b_150_100_16777215_00_images_warszawa2_wawa_jacka_grot.jpg