Warszawa - tablica pamięci gen. Aleksandra Krzyżanowskiego

Warszawa - tablica pamięci gen. Aleksandra Krzyżanowskiego

Położenie: ul. Freta 10, kościół pw. Jacka

Napis: PAMIĘCI/ ALEKSANDRA/ KRZYŻANOWSKIEGO/ GEN. WILKA/ X 1895  +1951/ KOMENDANTA OKRĘGU/ WILEŃSKIEGO/ ARMII KRAJOWEJ/ 1939-1944

Aleksander Krzyżanowski (18 II 1895 - 29 IX 1951), urodził się w Briańsku w Rosji. W 1916 r. został powołany do armii rosyjskiej. W 1917 r. ukończył kurs Szkoły Artylerii w Piotrogrodzie, który ukończył w stopniu chorążego. Został wcielony 18 Syberyjskiego Dywizjonu Artylerii Polowej, wchodzącego w skład 6 Korpusu Syberyjskiego. Od X 1917 służył w I Korpusie Polskim. W XI 1918 r. brał udział w rozbrajaniu żołnierzy niemieckich w Warszawie. W 1919 r. walczył z bolszewikami i za męstwo na polu walki został awansowany na porucznika. Po zakończeniu walk rozpoczął karierę wojskową. W 1934 r. został majorem. W czasie kampanii wrześniowej uczestniczył w bitwie nad Bzurą. Z początkiem 1940 r. został szefem sztabu i zastępcą komendanta Okręgu Wilno Służbie Zwycięstwa Polski (później ZWZ). W III 1941 r. został podpułkownikiem. Po aresztowaniu przez NKWD w IV 1941 r. komendanta Okręgu Wileńskiego ZWZ przejął faktycznie dowodzenie organizacją. W V 1944 r. walczył przeciwko podporządkowanemu Niemcom Litewskiemu Korpusowi Posiłkowemu. 17 VII 1944 r. został aresztowany przez NKWD. był więziony we Wilnie, Moskwie, obozie 179 w Diagilewie, obozie w Griazowcu. 11 VIII 1947 r. uciekł z obozu, lecz został aresztowany. Od X 1947 przebywał w kraju, zrywając z konspiracją. Został jednak zatrzymany przez UB w VII 1950 r. Zmarł 29 września 1951 roku w szpitalu więziennym na gruźlicę. W 1944 r. został awansowany do stopnia pułkownika, a w 1994 pośmiertnie do stopnia generała brygady.

Źródło:

  • http://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Krzy%C5%BCanowski

 

b_150_100_16777215_00_images_warszawa2_wawa_jacka_krzyzano.jpg