Warszawa - grób gen. bryg. Augusta Emila Fieldorfa "Nil"

Warszawa - grób gen. bryg. Augusta Emila Fieldorfa "Nil"

Położenie: Cmentarz Wojskowy na Powązkach
ul. Powązkowska 43/45
Kwatera: A 14 Rząd: 4, Grób: 4

Napis: GRÓB/ SYMBOLICZNY/ Ś.P./ GEN. BRYG. AUGUST EMIL/ FIELDORF „NIL”/ UR. 1895/ ŻOŁNIERZ 1 BRYGADY LEGIONÓW/ UCZESTNIK WOJEN 1920 i 1939/ DOWÓDCA 51 PUŁKU PIECHOTY/ SZEF KIEROWNICTWA DYWERSJI/ KOMENDY GŁÓWNEJ AK/ ZAMORDOWANY/ W WIEZIENIU MOKOTOWSKIM/ 24 LUTEGO  1953

Są tu również pochowane: Janina Fieldorf z d. Kobylińska (13 VIII 1898 – 13 VII 1979) i Maria Fieldorf – Czarska (20 III 1925 – 21 XI 2010)

August Emil Fieldorf (20 III 1895 - 24 II 1953), ps. "Nil". Urodził się w Krakowie. W 1910 r. wstąpił do "Strzelca". W czasie I wojny światowej walczył w składzie Legionów Polskich, a po kryzysie przysięgowym wcielony do armii austro-węgierskiej i skierowany na front włoski. Tam zdezerterował i powrócił do kraju. W latach 1919–1920 uczestniczył w kampanii wileńskiej, następnie wojnie polsko-bolszewickiej. W czasie kampanii wrześniowej walczył jako dowódca 51 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych. W X 1939 r. internowany na Słowacji, przy próbie przedostania się Francji. Ostatecznie z obozu uciekł i przez Węgry dostał się do Francji. Tam przeszedł kursy sztabowe i został awansowany na pułkownika. Został wyznaczony pierwszym emisariuszem Rządu i Naczelnego Wodza do kraju. Do Warszawy dotarł 6 IX 1940 r.  Od VIII 1942 do II 1944 r. pełnił rolę dowódcy Kedywu KG AK. Wydał rozkaz likwidacji generała SS w Warszawie Franza Kutschery. Od IV 1944 r. wyznaczony do tworzenia zakonspirowanych struktur organizacji NIE, we IX 1944 r. awansowany do stopnia generała brygady, od X 1944 r. zastępca dowódcy AK. 7 III 1945 r. został aresztowany przez NKWD pod fałszywym nazwiskiem i nierozpoznany wysłany do obozów pracy na Uralu. Do Polski powrócił w 1947 r. Mimo, że nie włączył się do konspiracji, został aresztowany przez UB. Po sfingowanym śledztwie i torturach został skazany na karę śmierci. W sprawie skazania na śmierć "Nila" brali udział: Igor Andrejew, Gustaw Auscaler, Władysław Dymant, Kazimierz Górski, Maria Gurowska, Alicja Graff, Paulina Kern, Emil Merz, Benjamin Wajsblech, Aleksander Warecki, Mieczysław Widaj, Zygmunt Wizelberg, Helena Wolińska. Co ciekawe, wszyscy mieli pochodzenie żydowskie. Wyrok śmierci przez powieszenie wykonano w więzieniu na Mokotowie.

Źródło:

  • https://pl.wikipedia.org/wiki/August_Emil_Fieldorf

 

b_150_100_16777215_00_images_warszawa2_wawa_pow_nil.jpg